ul. 1 Sierpnia 36 B, 02-134 Warszawa

Rada Regionalna FSNT NOT oraz Biuro Terenowe MOIIB w Ostrołęce
zapraszają członków SNT i MOIIB do

STREFY KIBICA

w Domu Technika NOT przy ulicy Mazowieckiej 6.

Faza grupowa - Kolejka 3 z 3
POLSKA – JAPONIA 28 czerwca od godz. 15:30.
Mecz będzie rozgrywany na stadionie ARENA w Wołgogradzie.