ul. 1 Sierpnia 36 B, 02-134 Warszawa

decyzji o nadaniu uprawnień budowlanych

ZAPROSZENIE

OKRĘGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA
MAZOWIECKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA

serdecznie zaprasza na
UROCZYSTOŚCI WRĘCZENIA DECYZJI O NADANIU UPRAWNIEŃ BUDOWLANYCH

Uroczystości wręczenia decyzji o nadaniu uprawnień budowlanych odbędą się w następujących terminach:

 

w dniu  10 stycznia 2019 roku o godz. 16.00 (czwartek)

dla specjalności instalacyjnej - sanitarnej, instalacyjnej - elektrycznej, inżynieryjnej - drogowej, inżynieryjnej - mostowej, inżynieryjnej - kolejowej, oraz instalacyjnej- telekomunikacyjnej.

 

w dniu  17 stycznia 2019 roku o godz. 16.00 (czwartek)

dla specjalności konstrukcyjno - budowlanej, oraz inżynieryjnej - hydrotechnicznej.

 

W naszej izbie w obecnej sesji egzaminacyjnej decyzję odbierze 382 osoby  w poszczególnych specjalnościach.

b_250_170_16777215_00_images_uprawnienia2018.jpg

Warto wiedzieć: Uchwałą Rady PIIB Nr 18/R/08 z dnia 5 listopada 2008 r. ustanowiono rotę ślubowania, którą składają inżynierowie otrzymujący uprawnienia budowlane.
Do przyjęcia ślubowania od młodych inżynierów upoważnieni są, działający łącznie, Przewodniczący Rady i Przewodniczący Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej.

b_250_170_16777215_00_images_rota.jpg