ul. 1 Sierpnia 36 B, 02-134 Warszawa

Instytut Techniki Budowlanej planuje szkolenia  nt. diagnostyki budynków wielopłytowych.

Informacja - plik pdf.