ul. 1 Sierpnia 36 B, 02-134 Warszawa

b_250_170_16777215_00_images_budma_biaoru.jpgPrzedstawiciele Mazowieckiej Izby: Roman Lulis - Przewodniczący Rady MOIIB, Mieczysław Grodzki - Zastępca Przewodniczącego MOIIB, Mariusz Okuń – Sekretarz Rady MOIIB, Dariusz Karolak – Zastępca Skarbnika MOIIB, Tomasz Piotrowski – Przewodniczący Komisji ds. edukacji i wdrożenia BIM, Michał Stępień - Dyrektor Biura MOIIB, Jerzy Putkiewicz i Andrzej Dębowy - Członkowie MOIIB, uczestniczyli w Międzynarodowych Targach Budownictwa i Architektury BUDMA.

Podczas targów, przedstawiciele kierownictwa MOIIB, odbyli serię spotkań z reprezentantami zaprzyjaźnionych instytucji związanych ze środowiskiem budowlanym z Białorusi. Dla kilkunastoosobowej grupy, został zorganizowany panel „Proces budowlany w Polsce”, który poprowadził Jerzy Putkiewicz.

W czasie oficjalnego spotkania członków Rady MOIIB w Hotelu Włoskim, z udziałem delegatów Białoruskiego Związku Budownictwa oraz Instytutu Biełgosprojekt z Mińska, poruszano szereg ważnych kwestii związanych z technologiami zastosowanymi przy budowie Mostu Południowego, będącego częścią Południowej Obwodnicy Warszawy oraz szczegółów związanych z budową tuneli II linii metra. Na temat tych zagadnień obszernie wypowiadał się Roman Lulis i Jerzy Putkiewicz.

Po części oficjalnej, MOIIB ugościła przybyłe delegacje, uroczystym obiadem.

Podczas targów, 4 lutego odbyło się posiedzenie Rady Krajowy PIIB. Wzięli w nim udział również Przedstawiciele MOIIB w Krajowej Radzie PIIB. Ważnym wydarzeniem podczas targów w Poznaniu był zorganizowany przez Wielkopolską OIIB, pod patronatem Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa - Dzień Inżyniera Budownictwa. 5 lutego 2020r. otworzył go, witając przybyłych gości, Jerzy Stroiński - Przewodniczący Wielkopolskiej OIIB oraz Zbigniew Kledyński - Prezes PIIB. Cykl wystąpień w wiodącym temacie – budownictwo prefabrykowane, uświetnili wybitni eksperci branży budowlanej.

W czasie targów można było odwiedzić zarówno stoisko Wielkopolskiej OIIB, jak i PIIB. BUDMA gromadzi tysiące przedstawicieli różnych dziedzin związanych z budownictwem. Przybywają tu zarówno inżynierowie, jak i m.in. architekci, inwestorzy, producenci, handlowcy, generalni wykonawcy, przedstawiciele administracji publicznej.

Z ich udziałem odbyła się seria debat w ramach Forum Gospodarczego Budownictwa Build 4 Future, dotycząca zmian w prawie budowlanych w 2020r oraz tematów związanych z przyszłością budownictwa i rozwoju rynku w Polsce. Zbigniew Kledyński był uczestnikiem jednej z debat – „Nowe technologie i trendy w branży budowlanej”.

Budma to wyśmienita okazja sprzyjająca zdobywaniu nowych doświadczeń, integracji środowiska budowlanego i wymiany poglądów.