ul. 1 Sierpnia 36 B, 02-134 Warszawa

Z uwagi na aktualną sytuację epidemiczną w kraju związaną z pandemią COVID-19, Okręgowa Rada MOIIB w dniu 20 kwietnia 2020r. podjęła uchwałę nr 151/R/2020  w sprawie zwołania XIX Zjazdu Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa - Zjazdu Sprawozdawczego przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość od godz. 11.00 w dniu 12 maja 2020 r. do godz. 11.00 w dniu 14 maja 2020r. za pomocą portalu PIIB.
Możliwość oddawania głosów i zgłaszania wniosków zjazdowych jest dostępna tylko w czasie trwania Zjazdu !

Podstawowe informacje dla Delegatów na XIX Zjazd MOIIB dotyczące logowania się do portalu PIIB oraz instrukcja głosowania znajdują się pod poniższymi linkami:

Procedura uruchomienia/przywrócenia konta mailowego w Portalu PIIB  

Instrukcja głosowania  

Zaloguj się do portalu PIIIB i przejdź do zjazdu aby zagłosować.

Przewodniczący Okręgowej Rady MOIIB
Roman Lulis