ul. 1 Sierpnia 36 B, 02-134 Warszawa

b_250_170_16777215_00_images_przewodniczacy.jpgO godz.11:00  Zakończył się XIX Okręgowy Zjazd Sprawozdawczy w Mazowiecka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość w trybie obiegowym z wykorzystaniem do głosowania portalu Polska Izba Inżynierów Budownictwa.

Frekwencja wyniosła 95,38% - zjazd jest prawomocny.

b_250_170_16777215_00_images_glosy.jpgZostały wygenerowane raporty z poszczególnych głosowań.

Okręgowa Rada uzyskała absolutorium uchwalono budżet i plan pracy na rok 2020, o szczegółach poinformujemy wkrótce.

 


Raporty/wyniki są dostępne na kontach Delegatów na Portalu PIIB oraz informacje zostały przesłane do Delegatów emailem.


Przewodniczący Zjazdu Roman Lulis        Sekretarz Zjazdu Mariusz Okuń