ul. 1 Sierpnia 36 B, 02-134 Warszawa

 Szanowni Państwo z przyczyn technicznych niezależnych od MOIIB dokument "Terminy Egzaminów Ustnych i Podział Sal"  który został wywieszony planowo w Biurze MOIIB w wersji elektronicznej został do Państwa wysłany emailem  (warto sprawdzić katalog SPAM lub wyszukać po kocówce adresu maz.piib.org.pl w folderach poczty). Na kontach w portalu będzie dostępny wkrótce.