ul. 1 Sierpnia 36 B, 02-134 Warszawa

Informujemy, że z uwagi na aktualną sytuację epidemiologiczną wszelkie duże spotkania i inne wydarzenia o charakterze masowym organizowane przez MOIIB są odwołane.