ul. 1 Sierpnia 36 B, 02-134 Warszawa

Szanownemu Koledze

Krzysztofowi Latoszkowi

Przewodniczącemu Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa,

wieloletniemu Przewodniczącemu Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Izby Inżynierów Budoniwctwa

wyrazy szczerego współczucia i głębokiego żalu

z powodu śmierci

Żony

składa:

Okręgowa Rada
Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa
wraz z współpracownikami