ul. 1 Sierpnia 36 B, 02-134 Warszawa

Drodzy Delegaci XX Zjazdu Sprawozdawczego  MOIIB.

W związku ze zbliżającym się terminem  XX Zjazdu Sprawozdawczego Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa przypominamy, że odbędzie się od godz. 1100  w dniu 21 kwietnia 2021 r. do godz. 1100 w dniu 23 kwietnia 2021 r. za pośrednictwem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość – systemu informatycznego przygotowanego przez Polską Izbę Inżynierów Budownictwa na portalu członkowskim PIIB pod adresem: www.portal.piib.org.pl
Mając na uwadze przede wszystkim troskę o Państwa zdrowie, jak i wprowadzone obostrzenia związane z panującą w kraju pandemią COVID-19 odbędzie się w formie zdalnej za pośrednictwem portalu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa dostępnym pod adresem internetowym https://portal.piib.org.pl/zjazdy-okregowe-delegat  (w zakładce „Zjazd Okręgowy 2021"),  dodatkowo w Biurze MOIIB zostaną przygotowane stanowiska komputerowe (z zachowaniem wymogów bezpieczeństwa wynikających z pandemii COVID-19), z których będzie można skorzystać po wcześniejszym umówieniu się telefonicznym.

Wszystkie materiały i instrukcje otrzymali Państwo pocztą elektroniczną (emailem), pocztą tradycyjną i dodatkowo są one dostępne w wersji elektronicznej na portalu www.piib.org.pl w zakładce Materiały Zjazdowe a film instruktażowy pod tym adresem: https://youtu.be/VJR4AmJVVxU

W razie problemów prosimy o kontakt z Biurem (pod nr telefoniczne Biura lub dane kontaktowe podane Państwu w emailu)  w godzinach pracy Bura MOIIB.