ul. 1 Sierpnia 36 B, 02-134 Warszawa

 

Drodzy Delegaci XX Zjazdu Sprawozdawczego MOIIB.
Już trwa XX Zjazd Sprawozdawczy Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, rozpoczął się o godz. 1100 w dniu 21 kwietnia 2021 r. a zakończy o godz. 1100 w dniu 23 kwietnia 2021r.

Zjazd odbywa się za pośrednictwem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość – systemu informatycznego przygotowanego przez Polską Izbę Inżynierów Budownictwa na portalu członkowskim PIIB pod adresem:

www.portal.piib.org.plWszystkie materiały i instrukcje otrzymali Państwo pocztą elektroniczną (emailem), pocztą tradycyjną i dodatkowo są one dostępne w wersji elektronicznej na portalu www.piib.org.pl w zakładce Materiały Zjazdowe a film instruktażowy pod tym adresem: https://youtu.be/VJR4AmJVVxU

W razie problemów prosimy o kontakt z Biurem (pod nr telefoniczne Biura lub dane kontaktowe podane Państwu w emailu) w godzinach pracy Bura MOIIB.