ul. 1 Sierpnia 36 B, 02-134 Warszawa

Z przyjemnością informujemy docenieniu Przewodniczącej Komisji Prawno-Regulaminowej MOIIB, członka Rady MOIIB koleżanki Elżbiety Janiszewskiej-Kuropatwy za pracę w Zespole do oceny prac dyplomowych, rozpraw doktorskich oraz publikacji w dziedzinach architektury i budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa i w Zespole do oceny wybitnych osiągnięć twórczych w dziedzinie architektury i budownictwa.