ul. 1 Sierpnia 36 B, 02-134 Warszawa

Szanowni Państwo, Członkowie MOIIB,

W związku z możliwością przystąpienia od dnia 04.05.2021r. do programu Rządowego "Szczepienia dla Zakładów Pracy” Mazowiecka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa zgłosiła swą gotowość do wdrożenia programu szczepień przeciwko Covid -19 dla swoich Członków wraz z członkami ich rodzin.

W dniu 11.05.2021r. Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych potwierdziła nam możliwość przystąpienia do programu, dlatego też wysłaliśmy do wszystkich Państwa drogą mailową ankietę zgłoszeniową dotyczącą chęci zapisania się na szczepienie przeciw Covid-19.

Wszystkich, którzy nie zdążyli wypełnić jeszcze ankiety zachęcamy do wypełnienia

Zachęcamy wszystkich naszych Członków, którzy nie zdążyli jeszcze wypełnić ankiety do uzupełnienia jej pod linkiem:

https://forms.gle/vG7J5SPaT5FaiPYM9

Przed udzieleniem odpowiedzi prosimy o uważne zapoznanie się z poniższymi założeniami, według których zostanie przeprowadzony Program Szczepień dla Członków Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa:

  1. Szczepienia prowadzone będą przez wybranego przez MOIIB, wyspecjalizowanego Operatora Medycznego,
  2. Szczepienia zostaną przeprowadzone we wskazanej przez MOIIB lokalizacji,
  3. Do szczepienia może przystąpić Członek MOIIB i pracownicy oraz członkowie najbliższej rodziny tych osób,
  4. Przystępujący do szczepienia nie będzie miał możliwości wyboru rodzaju szczepionki,
  5. Szczepienie u pracodawcy obejmuje podanie jednej bądź dwóch dawek (w zależności od rodzaju szczepionki).

Serdecznie zapraszamy, dbajmy wspólnie o nasze zdrowie !