ul. 1 Sierpnia 36 B, 02-134 Warszawa

15 lipca 2021 roku w siedzibie Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa kolejna grupa z 382 inżynierów otrzymało uprawnienia budowlane w XXXVII sesji – wiosennej 2021. Ze względu na ograniczenia pandemiczne, uroczyste wręczanie uprawnień zostało podzielone na kolejne 3 niezależne uroczystości - każdorazowo prowadzone przez Romana Lulisa Przewodniczącego Rady MOIIB przy współudziale prof. Eugeniusz Koda - Przewodniczącego Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej MOIIB.

Każdą z tych uroczystości zaszczyciły swoją obecnością znaczące postaci z naszego środowiska, jak również z zaprzyjaźnionych instytucji administracji publicznej i samorządowej.

Uprawnienia wręczali:

b_250_170_16777215_00_images_stories_20210715rozdanie_www_P1090896www.JPGo godz.12:
Marzena Dębowska - Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego w Warszawie,
Ireneusz Jasiński -  Prezes Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczpospolitej Polskiej Oddział w Warszawie,
Włodzimierz Bielski – Przewodniczący Oddziału Warszawskiego Związku  Mostowców Rzeczpospolitej Polski,
Elżbieta Janiszewska-Kuropatwa - Wiceminister budownictwa w latach  2006-2008, Członek Komitetu naukowego FSNT NOT, Członek Rady ds. Kompetencji w budownictwie oraz Rady dostępności oraz członek Okręgowej Rady MOIIB,
Radosław Sekunda - Przewodniczący Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego MOIIB oraz Przewodniczący oddziału Warszawskiego PZITB,
Andrzej Wasilewski - Zastępca Sekretarza Rady MOIIB.

b_250_170_16777215_00_images_stories_20210715rozdanie_www_P1090933www.JPGo godz:14:
Ireneusz Jasiński-  Prezes Stowarzyszenia Inżynierów i Techników KomunikacjiRzeczpospolitej Polskiej Oddział w Warszawie
Marzena Dębowska- Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego  w Warszawie
Jerzy Kotowski- Prezes Izby Projektowania Budowlanego

b_250_170_16777215_00_images_stories_20210715rozdanie_www_P1090973www.JPGo godz.16:
Robert Soszyński-  Zastępca Prezydenta m.st. Warszawy
Ryszard Rak- Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej MOIIB    

Poniżej galeria zdjęć: