ul. 1 Sierpnia 36 B, 02-134 Warszawa

W dniu 25.10.2021 r. odbyło się pierwsze - z czternastu planowanych - zebranie wyborcze w okręgu warszawskim. Spotkanie przebiegło z zachowaniem zasad bezpieczeństwa z uwagi na stan epidemiczny oraz w zgodności z zapisami "Regulaminu Obwodowych zebrań wyborczych MOIIB".

Bardzo cieszy wysoka frekwencja wyborcza!!!
To dowód identyfikacji Członków Izby z samorządem zawodowym Mazowsza oraz wyraz odpowiedzialności za jego kształt w przyszłości. Wszystkim obecnym bardzo dziękujemy za udział w zebraniu wyborczym.