ul. 1 Sierpnia 36 B, 02-134 Warszawa

W dniach 28-29.10.2022r. odbyło się w Elblągu  III Regionalne Forum Inżynierskie. Udział w wydarzeniu wzięli m.in.: Wojewoda Warmińsko-Mazurski Artur Chojecki, prezydent Elbląga - Witold Marek Wróblewski, poseł na Sejm RP Iwona Arent , poseł na Sejm RP Paweł Papke. Obrady otworzył przewodniczący Warmińsko-Mazurskiej OIIB Jarosław Kukliński. Mazowiecka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa była reprezentowana przez jej Przewodniczącego Romana Lulisa oraz szerokie grono członków Prezydium, Rady i Organów. Sala elbląskiego Ratusza wypełniona była po brzegi debatującymi o wyzwaniach nowoczesnego budownictwa inżynierów z pięciu województw: mazowieckiego, pomorskiego, łódzkiego, kujawsko-pomorskiego oraz warmińsko-mazurskiego.
Poniżej parę zdjęć przybliżających to wydarzenie: