ul. 1 Sierpnia 36 B, 02-134 Warszawa

Z ogromnym żalem żegnamy prof. Leonarda Runkiewicza - inżyniera budownictwa, rzeczoznawcę budowlanego i naszego członka.                                                                            Serdecznego przyjaciela i wielki autorytet zarówno w świecie dydaktyki, nauki jak i praktyki inżynierskiej.
Niech spoczywa w pokoju