ul. 1 Sierpnia 36 B, 02-134 Warszawa

Wyniki będą dostępne następnego dnia po egzaminie ustnym bezpośrednio w pliku pdf.

Hasło dostępowe do wyników zostanie przekazane przez Komisję Kwalifikacyjną podczas egzaminu ustnego.

 

SPECJALNOŚĆ KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANA

Wyniki 29.05.2024r. 

Wyniki 03.06.2024r. 

Wyniki 04.06.2024r. 

Wyniki 07.06.2024r. 

Wyniki 08.06.2024r. 

Wyniki 10.06.2024r. 

Wyniki 11.06.2024r. 

Wyniki 13.06.2024r. 

Wyniki 14.06.2024r. 

Wyniki 17.06.2024r. 

SPECJALNOŚĆ INSTALACYJNA SANITARNA

Wyniki 03.06.2024r. 

Wyniki 05.06.2024r. 

Wyniki 08.06.2024r. 

Wyniki 10.06.2024r. 

Wyniki 13.06.2024r. 

Wyniki 15.06.2024r. 

SPECJALNOŚĆ INSTALACYJNA ELEKTRYCZNA

Wyniki 10.06.2024r. 

Wyniki 11.06.2024r. 

Wyniki 12.06.2024r. 

SPECJALNOŚĆ INSTALACYJNA TELEKOMUNIKACYJNA

Wyniki 14.06.2024r. 

SPECJALNOŚĆ INŻYNIERYJNA DROGOWA

Wyniki 04.06.2024r. 

Wyniki 06.06.2024r. 

SPECJALNOŚĆ INŻYNIERYJNA MOSTOWA

Wyniki 12.06.2024r. 

SPECJALNOŚĆ INŻYNIERYJNA KOLEJOWA - KOB, SRK

Wyniki 11.06.2024r. 

SPECJALNOŚĆ INŻYNIERYJNA HYDROTECHNICZNA 

Wyniki 03.06.2024r.