ul. 1 Sierpnia 36 B, 02-134 Warszawa

Multithumb found errors on this page:

There was a problem loading image 'images/stories/20101116.ForumXXI/DSC00625.jpg'
There was a problem loading image 'images/stories/20101116.ForumXXI/DSC00625.jpg'
There was a problem loading image 'images/stories/20101116.ForumXXI/DSC00630.jpg'
There was a problem loading image 'images/stories/20101116.ForumXXI/DSC00630.jpg'
There was a problem loading image 'images/stories/20101116.ForumXXI/DSC00634.jpg'
There was a problem loading image 'images/stories/20101116.ForumXXI/DSC00634.jpg'

DSC00625.jpg16 listopada odbyło się wspólne Forum MOIIB i Izby Projektowania Budowlanego.

Z tej okazji gościliśmy wybitne osobistości świata gospodarczego w osobach: ministra Piotra Stycznia, wiceprezesa PIIB prof. Zbigniewa Kledyńskiego, wojewódzkiego Inspektora NB Jaromira Grabowskiego, prezesa SIDiR-u - Krzysztofa Woźnickiego i reprezentantów środowisk opiniodawczych z zakresu zamówień publicznych. Ich udział być może przyczyni się do pojawienia się tematyki FORUM, w gremiach decyzyjnych naszego kraju.

W historii współpracy Izby Projektowania Budowlanego i Mazowieckiej Izby było to drugie spotkanie typu Forum, a XXI organizowane przez IPB. Temat wiodący to rozważania nt Ustawy o Zamówieniach Publicznych. Postanowienia tej ustawy bezpośrednio dotykają prawnych jednostek zrzeszonych w IPB, lecz pośrednio wszystkich inżynierów, których byt zależy od postanowień tej ustawy.

FORUM zajmowało się:

• zagadnieniem równoprawnego traktowania stron przy zawieraniu umów o prace projektowe- prezentując propozycje zawartości wzorów takich umów

• stosowania w rozstrzygnięciach przetargowych merytorycznych kryteriów wyboru autorów projektów inwestycyjnych i usług inżynierskich .

Więcej na ten temat piszemy w 29 numerze biuletynu MOIIB, który przyjął nową nazwę „Inżynier Mazowsza”

W ramach tego spotkania prezentowaliśmy najnowsze oprogramowania wspomagające projektowanie firm Autodesk, ArchiCAD i Datacomp.

alt alt