ul. 1 Sierpnia 36 B, 02-134 Warszawa

1 grudnia 2010 r.

Szkolenie sędziów MOIIB

Odbyło się szkolenie członków Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego Mazowieckiej OIIB. Inicjatywa należała do przewodniczący Krajowego Sądu Dyscyplinarnego – Gilberta Okulicz-Kozaryna, który w związku ze zmianą w kierownictwie wielu sądów, uznał za celowe wskazać na potrzebę nasilenia szkoleń członków sądów. Dodał, że wzrasta ilość błędów w fazie realizacji inwestycji, wynikająca z lekceważenia obowiązujących przepisów, a także nieznajomości podstawowych zasad prawa. Szkolenie poświęcono trybom postępowania w zakresie odpowiedzialności zawodowej oraz prawidłowemu przebiegowi rozpraw.

Więcej na ten temat pisze przewodniczący Okregowego Sądu Dyscyplinarnego w 29 numerze „Inżyniera Mazowsza” (dawniej Biuletyn MOIIB).