ul. 1 Sierpnia 36 B, 02-134 Warszawa

Multithumb found errors on this page:

There was a problem loading image 'images/stories/2010210Barborka/dscf2708_a1.jpg'
There was a problem loading image 'images/stories/2010210Barborka/dscf2708_a1.jpg'
There was a problem loading image 'images/stories/2010210Barborka/dscf2715_a1.jpg'
There was a problem loading image 'images/stories/2010210Barborka/dscf2715_a1.jpg'
There was a problem loading image 'images/stories/2010210Barborka/dscf2781_a1.jpg'
There was a problem loading image 'images/stories/2010210Barborka/dscf2781_a1.jpg'
There was a problem loading image 'images/stories/2010210Barborka/dscf2724_a1.jpg'
There was a problem loading image 'images/stories/2010210Barborka/dscf2724_a1.jpg'

dscf2708_a1.jpg10 grudnia 2010 r. u „Budowlanych”

 „Barbórka 2010” przyszła o 6 dni później. Związek Zawodowy „Budowlani”, uczcił święto górników w Karczmie Piwnej w warszawskim hotelu „Gromada”.

- Budowlani z racji działalności w firmach cementowych, wapienniczych, produkcji ceramiki i materiałów budowlanych a także produkcji kruszyw nie zapominają nigdy o tym święcie – powiedział Zbigniew Janowski Przewodniczący ZZ „Budowlani” witając przybyłych gości. Stwierdził, że rok 2010 był niełatwy dla budowlanych, dla przemysłu materiałów budowlanych, bowiem aura nie szczędziła kłopotów. „Jest to również rok naszej satysfakcji – dodawał – bowiem wielu budowlanych wybrano na radnych w wyborach samorządowych”. Życzył wszystkim pracownikom „mądrych” pracodawców, a pracodawcom – zdolnych pracowników.

dscf2715_a1.jpgPodczas części oficjalnej zostały wręczone odznaczenia: Za Zasługi dla Budownictwa, Zasłużony dla Budownictwa i Zasłużony dla Gospodarki Komunalnej. Wśród wyróżni innych znalazło się wielu działaczy i członków MOIIB.

Karczma Piwna to tradycyjna kontynuacją zwyczajów i obrzędów, którym hołdują górnicy od czasów zamierzchłych, aż po dzień dzisiejszy.

Spotkanie gwarków jest tradycją, nawiązującą do spotkań górników, którzy po ciężkiej i znojnej pracy „w podziemnym świecie” gromadzili się, by przy kuflu piwa szukać wytchnienia w niefrasobliwym, a nawet frywolnym dialogu, kraszonym pieśnią.

dscf2781_a1.jpgUroczystości odbyły się w atmosferze zabawy, której towarzyszyły rubaszne gry, żarty, śpiewy, nagrody dla najlepszych budowlanych i tradycyjne przyjęcie, na które składały się: golonki, szaszłyki, pieczone kiełbaski i dużo piwa. Bo jak wiadomo, górnik nie może żyć bez piwa. Były konkursy tańca, popisy błyskotliwej riposty czy śpiewu grupowego.

Na niezdyscyplinowanych, którzy nie śpiewali pieśni górniczych lub nie wykonywali poleceń Lisa-Majora czekały… dyby i klęcznik, gdzie bardzo chętnie kierowano Lisiczki, czyli panie, które podpadły Lis Majorowi. Dla kronikarskiego porządku musimy odnotować, że delegacja MOIIB pod wodzą przewodniczącego Mieczysława Grodzkiego była zdyscyplinowana i nikt nie zasłużył sobie na dyby. Nie uniknął tego losu jednak sam szef „Budowlanych”, Jerzy Jankowski.

dscf2724_a1.jpgM.in. Odznakę Za Zasługi dla Budownictwa otrzymał Marian Karaszkiewicz, Prezes Przedsiębiorstwa Zaopatrzenia i Organizacji Inwestycji Budowlanych „CORPINEX”, Odznakę „Zasłużony dla Budownictwa” I stopnia - Zbigniew Grabowski – Honorowy Prezes Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa oraz Mieczysław Grodzki - Przewodniczący Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. Odznakę Zasłużony dla Budownictwa III-go stopnia otrzymał – Tadeusz Gałązka – skarbnik MOIIB. Złotą Odznakę Zasłużony dla Budownictwa wręczono Leszkowi Ganowiczowi, zastępca przewodniczącego Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. Wręczono również odznaki „Zasłużony dla Gospodarki Komunalnej”. Wyróżniono nimi m.in. Włodzimierza Szymczaka – członka Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa oraz Stanisława Wojtasia - członka Prezydium Rady Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

Wyróżnionym gratulujemy.