ul. 1 Sierpnia 36 B, 02-134 Warszawa

Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy

Na progu 2014 roku w imieniu Rady naszej Izby życzę, aby ten rok przyniósł wzrost prestiżu naszych zawodów, aby autorzy prawa gospodarczego usłyszeli nasz głos i tworzyli zasady przyjazne dla skutecznej pracy.

Niech w Waszym życiu sprzyja szczęście, dopisuje  zdrowie, i niech realizują się zaplanowane zamierzenia. Wszystkiemu niech towarzyszy radość i satysfakcja z osiągniętych celów osobistych i zawodowych.

Z koleżeńskimi pozdrowieniami
Przewodniczący MOIIB Mieczysław Grodzki