ul. 1 Sierpnia 36 B, 02-134 Warszawa

Multithumb found errors on this page:

There was a problem loading image 'images/stories/140329Architekci/IMG_0376.JPG'
There was a problem loading image 'images/stories/140329Architekci/IMG_0376.JPG'
There was a problem loading image 'images/stories/140329Architekci/IMG_0377.JPG'
There was a problem loading image 'images/stories/140329Architekci/IMG_0377.JPG'

IMG_0376.JPGOstatnią sobotę marca wybrali na swój Zjazd Sprawozdawczo Wyborczy Architekci Mazowsza. Solidarność izb rządzących się zasadami tej samej ustawy, wykazali goście Zjazdu, którymi byli reprezentanci urbanistów i naszej izby. W imieniu Rady MOIIB życzenia dobrych obrad i wniosków oraz wyboru skutecznych i wytrwałych członków nowej Rady i pozostałych organów złożył z-ca przewodniczącego naszej Izby Jerzy Kotowski.

IMG_0377.JPGWszystkich architektów na Mazowszu jest 2070 ok 100 jest zawieszonych; obecnych na Zjeździe było 115 delegatow, którzy stanowili ok 70% wybranych. Referenci- przewodniczący organów zajmowali się omówieniami działań i wydarzeń, nie zajmowali się precyzowaniem danych statystycznych i szczegółami czteroletniej kadencji, zawartych w sprawozdaniach. Z wypowiedzi ustępującego przewodniczącego Rady Jana Kempy wynika jednoznacznie ,że zakres trudności które dostarcza nam prawo, pokrywa się z obserwacjami naszymi w 100%. Widać ,że doskonała dotychczasowa współpraca między naszymi Izbami na Mazowszu może dać tylko dobre rezultaty dla obu stron dla bliższej i dalszej przyszłości. Sprawozdania wszystkich organów zostały przyjęte. Nowe kierownictwa wszystkich organów i ich członkowie zostali wybrani.

Serdecznie gratulujemy wybranym Koleżankom I Kolegom i liczymy, że dotychczasowa harmonijna współpraca będzie kontynuowana na Mazowszu, przez nowe władze obu naszych Izb.