ul. 1 Sierpnia 36 B, 02-134 Warszawa

b_250_170_16777215_00_images_stories_zjazd13a.jpgDnia 12 kwietnia w historycznych salach NOT przy ul. Czackiego odbył się XIII Zjazd Sprawozdawczo Wyborczy naszej Izby. Przy doskonałej frekwencji 127/130 dokonaliśmy wyboru przewodniczących organów izby oraz wszystkich członków organów. Delegaci zgodnie zatwierdzili wszystkie sprawozdania organów Mazowieckiej Izby i udzielili absolutorium dotychczasowej Radzie.

Wybrani Przewodniczący Organów MOIIB:
Przewodniczący Rady Okręgowej - kol. Mieczysław Grodzki
Przewodniczący Okręgowa Komisji Rewizyjnej - kol. Konrad Włodarczyk
Przewodniczący Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej – kol. Eugeniusz Koda
Przewodniczący Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego – kol. Daniel Kózka
Koordynator Rzeczników Odpowiedzialności Zawodowej - kol. Dariusz Walasek.

Wybrano członków  organów MOIIB ( składy osobowe znajdują się już w zakładkach poszczególnych organów) oraz delegatów na Zjazd Krajowy. Zatwierdzono dokumenty finansowe MOIIB i uchwalono budżet i plan pracy Izby na rok 2014. Dzięki wzorowemu prowadzeniu Zjazdu przez Przewodniczącego i dyscyplinie delegatów, obrady zakończyły się o godz. 17 zgodnie z planem.

Zapraszamy do obejrzenia filmów oraz galerii zdjęć dokumentujących to ważne wydarzenie.