ul. 1 Sierpnia 36 B, 02-134 Warszawa

 b_250_170_16777215_00_images_l.lobaczewski.jpg p.jpg                                  

Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

mgr inż Leona Łobaczewskiego

Elektronik ze specjalnością zabezpieczenia ruchu pociągów.
Był inspektorem nadzoru modernizacji linii kolejowej Warszawa Gdynia.

Brał czynny udział w integracyjnej działalności naszej izby wspomagając organizacyjnie i uczestnicząc z licznymi sukcesami
w rozgrywkach brydża sportowego.

W 2012 roku, reprezentując naszą Izbę, zdobył tytuł mistrza Polski Samorządów Zaufania Publicznego

Uroczystości pogrzebowe odbędą się w piątek 13 marca godz. 11
w wysokiej Kaplicy Cerkwi Prawosławnej przy ul Wolskiej 138/140

Rada Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa