ul. 1 Sierpnia 36 B, 02-134 Warszawa

Multithumb found errors on this page:

There was a problem loading image 'images/DSC_0374.jpg'
There was a problem loading image 'images/DSC_0374.jpg'

DSC_0374.jpg7 marca br. w Zespole Szkół Architektoniczno-Budowlanych im Stanisława Noakowskiego w Warszawie, odbył się etap okręgowy XXVIII edycji Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Budowlanych powołanej do życia w 1987 roku, jako kontynuacja organizowanych od 1982 roku Turniejów Wiedzy i Umiejętności Budowlanych. Organizatorem Olimpiady jest Wydział Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej.

W drugim etapie okręgowym wzięli udział reprezentanci 19 szkól z terenu Mazowsza i szkól łódzkich. Do zawodów centralnych zakwalifikowało się 11 uczniów z naszego okręgu. Największą ilość punktów w okręgu VI uzyskał Bartosz Szymański z Zespołu Szkół Architektonicznych - gospodarza etapu okręgowego. 27 marca w Zespole Szkół Architektoniczno- Budowlanych, który jest siedzibą Komitetu Okręgowego, odbędzie się uroczystość rozdania nagród. Sponsorem nagrody głównej jest już od wielu lat Mazowiecka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa. Gościem zawodów był Stanisław Wojtaś – zastępca przewodniczącego Rady MOIIB . Zawody centralne XXVIII Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Budowlanych odbędą się tym razem w Warszawie.