ul. 1 Sierpnia 36 B, 02-134 Warszawa

Uprzejmie informujemy o możliwości uczestnictwa czynnych członków MOIIB w:

XVIII KONFERENCJI IPB i PIIB – maj 2015 r.
p.t. Kierunki usprawnień w projektowaniu i realizacji inwestycji budowlanych
21-22 maj 2015 r
.

miejsce: Centrum Szkoleniowe Falenty, Al. Hrabska 4; 05-090 Raszyn-Falenty

zgłoszenia będą przyjmowane przez Dział Doskonalenia Zawodowego MOIIB
 
(tel:22 8283410) do 19 maja br.
Ilość miejsc ograniczona

 

PROGRAM KONFERENCJI

Dzień 21 maja:

13.00 – 14.00 – Część uroczysta z okazji 25 lecia IPB – prowadzi Piotr Rudol, prezes Biprowumet Kraków
14.00 – 16.00 – PANEL IIzba na rzecz środowiska projektowego
- Samorząd gospodarczy projektowania budowlanego i jego formy współdziałania z samorządem zawodowym – M. Garliński, K. Krassowski, w imieniu kierownictw Izby wprowadzi T. Suwara – wiceprezes Izby.
- Wybrane efekty działalności Izby wspomagające inwestycje w budownictwie – K. Staśkiewicz, A. Krupa, wygłosi Kazimierz Staśkiewicz.
- Warunki funkcjonowania krajowych firm projektowych – A. Kowalski
16.00 – 16.30 – Przerwa

16.30 – 18.30 – PANEL IIWykorzystanie środków Unii Europejskiej (dziś i w przyszłości)
-
Doświadczenia z realizacji inwestycji budowlanych w latach 2007-2014 – J.T. Kosiedowski.
- Przyszłość gospodarki przestrzennej kraju (w kontekście zmian prawodawstwa) –  A. Kowalewski.
- Warunki realizacji inwestycji infrastrukturalnych (drogi, kolej, energetyka) – T. Suwara.
- Współpraca biur projektowych i firm wykonawczych - P. Rudol.

19.00 Uroczysta Kolacja w restauracji

Dzień 22 maja:

9.00 – 11.00 – PANEL IIIWspomaganie projektowania budowlanego
-
Nowelizacja Prawa zamówień publicznych, sprzyjająca jakości inwestycji – J. Dolecki
- Idea BIM w firmie PROCHEM – J. Droździel.
- Projekt sieci sanitarnych w Doha w Katarze – model w formacie 6D – J. Janota-Bzowski.
- Uzgadnianie projektów i postępowań środowiskowych (bariery i ułatwienia) – A. Krupa, G. Kobyłecki – przedstawi A. Krupa.
11.00 – 12.30 – dyskusja łączna i podsumowanie

12.30 - obiad