ul. 1 Sierpnia 36 B, 02-134 Warszawa

Multithumb found errors on this page:

There was a problem loading image 'images/IMG_0093.jpg'
There was a problem loading image 'images/IMG_0093.jpg'

IMG_0093.jpgRektor EUST dr Maria Pierzchalska otwierając uroczystość gratulowała   tegorocznym abiturientom dobrych wyników i życzyła pomyślnego kształtowania dróg zawodowych, skutecznego wykorzystywania nabytej wiedzy w tak cenionym kierunku jakim jest budownictwo. Podkreśliła, że większość studentów EUST prowadzi już własne firmy budowlane i zdobyte nowe doświadczenie przyczyni się z pewnością do ich rozwoju. Odnosząc się do planów uczelni Pani Rektor wspomniała, o staraniach o uruchomienie studiów dwustopniowych i wyraziła nadzieję, że w myśl nowej ustawy z 9.05.2014r. dojdzie do podpisania stosownych umów, pozwalających na wykorzystanie przez studentów EUST ułatwień w uzyskiwaniu uprawnień.

Następnie dr inż. Marcin Pisarski – Dziekan Wydziału Nauk Technicznych EUST, również złożył życzenia i zachęcał do ubiegania się o uprawnienia budowlane, które sa ostateczna legitymacja do samodzielności zawodowej. W zastępstwie przewodniczącego Rady MOIIB Mieczysława Grodzkiego głos zabrał Tadeusz Gałązka – skarbnik MOIIB, który dziękując za zaproszenie, gratulował inżynierom i przypomniał procedury towarzyszące uzyskiwaniu uprawnień. Powołując się na przykład, sesji „Wiosna 2015”, do której zgłosiło się ponad 700 osób, podkreślił, że zainteresowanie uprawnieniami budowlanymi gwałtownie wzrasta. Aktualna sesja, jest największą w historii MOIIB.

W ramach uroczystego wręczenia dyplomów inżynierskich, wyróżniono najlepszych w tym roku: inż. inż. Tomasza Kowalczyka, Andrzeja Kalbarczyka, Krzysztofa Szczepanowskiego.