ul. 1 Sierpnia 36 B, 02-134 Warszawa

KOMISJA KWALIFIKACYJNA

MAZOWIECKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA

serdecznie zaprasza na

UROCZYSTOŚCI WRĘCZENIA DECYZJI O NADANIU UPRAWNIEŃ BUDOWLANYCH

w dniu 6 sierpnia 2015r. o godz. 11:00 – specjalność  instalacyjno-sanitarna, drogowa;

w dniu 6 sierpnia 2015r. o godz. 15:00 – specjalność konstrukcyjno budowlana ( wykonawstwo bez ograniczeń i wykonawstwo ograniczone)

w dniu 7 sierpnia 2015r. o godz. 12:00 – specjalność instalacyjno-elektryczna, mostowa, hydrotechniczna, kolejowa, telekomunikacyjna, konstrukcyjno – budowlana (w zakresie : projektowanie, projektowanie i wykonawstwo).

Uroczystości odbędą się w siedzibie Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa na ul.  1 Sierpnia 36B - sala konferencyjna.