ul. 1 Sierpnia 36 B, 02-134 Warszawa

Multithumb found errors on this page:

There was a problem loading image 'images/stories/151124Forum/DSC_0649.jpg'
There was a problem loading image 'images/stories/151124Forum/DSC_0649.jpg'
There was a problem loading image 'images/stories/151124Forum/DSC_0664.jpg'
There was a problem loading image 'images/stories/151124Forum/DSC_0664.jpg'
There was a problem loading image 'images/stories/151124Forum/DSC_0672.jpg'
There was a problem loading image 'images/stories/151124Forum/DSC_0672.jpg'

DSC_0649.jpgW dniu 24 listopada br odbyło się w naszej siedzibie Forum dyskusyjne pod tytułem Propozycje usprawnień projektowania i realizacji inwestycji budowlanych. Organizatorami były: Izba Projektowania Budowlanego i Mazowiecka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa. Otwarcia dokonali szefowie Izb Ksawery Krassowski (IPB) i Mieczysław Grodzki

DSC_0664.jpgPierwszy panel poświęcony był zagadnieniom współpracy na platformie BIM (Building Information Modeling) inwestora, projektanta, wykonawcy, a także generalnego wykonawcy. Referentami byli prezes firmy „Nowina 2007” Jacek Janota-Bzowski i prezes krakowskiej firmy „Datacomb” Andrzej Tomana

DSC_0672.jpgPanel drugi obejmował zagadnienia przygotowania inwestycji budowlanych, stosowania zasad Prawa zamówień publicznych i wpływu dyrektyw unijnych na jego kształt oraz procedurom uzgadniania projektów. Referentami byli członkowie kierownictwa obu Izb: Aleksander Krupa, Kazimierz Staśkiewicz, Tadeusz Suwara i Andrzej Wasilewski. Referaty będą publikowane w „Wiadomościach Projektanta Budownictwa” a podsumowanie i wnioski w ”Inżynierze Mazowsza”

Uczestnikom Forum Przekazano do wypełnienia ankiety jako element uzupełniający dyskusje. Analiza wyników ankiet jest w przygotowaniu. O sposobie publikacji poinformujemy na naszej stronie internetowej.