ul. 1 Sierpnia 36 B, 02-134 Warszawa

Multithumb found errors on this page:

There was a problem loading image 'images/stories/151211brydz/DSC05634.jpg'
There was a problem loading image 'images/stories/151211brydz/DSC05634.jpg'
There was a problem loading image 'images/stories/151211brydz/DSC05789.jpg'
There was a problem loading image 'images/stories/151211brydz/DSC05789.jpg'
There was a problem loading image 'images/stories/151211brydz/DSC05823.jpg'
There was a problem loading image 'images/stories/151211brydz/DSC05823.jpg'

DSC05634.jpgW dniach 11-13 grudnia ekipa kolegów-członków MOIIB brała udział w IV Mistrzostwach Polski PIIB w brydżu porównawczym inaczej sportowym, organizowanych tradycyjnie przez Śląską OIIB. Od trzech lat nasza Izba przyczynia się do wzmacniania frekwencji na tych spotkaniach, a tym razem 12-osobowa grupa wzięła udział w mistrzostwach.

 

DSC05789.jpgMimo ze w składzie zabrakło zwycięzców III cyklu turniejowego organizowanego w Warszawie o puchar naszego przewodniczącego, zdobyliśmy puchar za zwycięstwo w turnieju par na zapis maksymalny. Stało się ono udziałem kol. Kol. Piotra i Rafała Wowkonowiczów. Turniej teamów, najważniejszy w tych zawodach, który przynosił zdobycie Pucharu przechodniego Prezesa Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, Andrzeja Rocha Dobruckiego, toczył się przez siedem rund pod dyktando naszych kolegów Andrzeja Bieńkowskiego, Feliksa Czechowskiego, Damiana Jędrzejewskiego i Stefana Łompiesia, jednak finisz był mniej udany i zdobyli oni ostatecznie trzecie miejsce. Zwyciężył team gospodarzy imprezy z Bielską Białej, w którego składzie grał zastępca przewodniczącego SOIIB Janusz Kozula, jednocześnie organizator całego spotkania.DSC05823.jpg Mistrzostwa były zorganizowane wzorowo, atmosfera koleżeńskiej rywalizacji, przyjazna, rozwijająca międzyokręgowe znajomości, sprzyjająca integracji naszych środowisk regionalnych. Tym razem uczestniczyły 22 pary, turnieje były najliczniej z dotychczasowych obsadzone, pozwoliły na rywalizacje aż dziewięciu teamów. Uczestniczyli reprezentanci sześciu Izb Okręgowych.