ul. 1 Sierpnia 36 B, 02-134 Warszawa

ZAPROSZENIE
OKRĘGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA
MAZOWIECKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA

serdecznie zaprasza na
UROCZYSTOŚCI WRĘCZENIA DECYZJI O NADANIU UPRAWNIEŃ BUDOWLANYCH

 

Uroczystość wręczenia decyzji o nadaniu uprawnień budowlanych odbędzie się w następujących dniach:

w dniu  18 stycznia 2016 roku o godz. 15.00 (poniedziałek)

- dla specjalności konstrukcyjno – budowlanej oraz inżynieryjnej mostowej;

w dniu  21 stycznia 2016 roku o godz. 15.00 (czwartek)

- dla specjalności instalacyjnej sanitarnej, inżynieryjnej drogowej, instalacyjnej elektrycznej, inżynieryjnej kolejowej, inżynieryjnej hydrotechnicznej, oraz instalacyjnej telekomunikacyjnej.

Uroczystości odbędą się w siedzibie Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa na ul. 1 Sierpnia 36B - sala konferencyjna.