ul. 1 Sierpnia 36 B, 02-134 Warszawa

Multithumb found errors on this page:

There was a problem loading image 'images/stories/160111spotkanie/727.jpg'
There was a problem loading image 'images/stories/160111spotkanie/727.jpg'
There was a problem loading image 'images/stories/160111spotkanie/723.jpg'
There was a problem loading image 'images/stories/160111spotkanie/723.jpg'
There was a problem loading image 'images/stories/160111spotkanie/732.jpg'
There was a problem loading image 'images/stories/160111spotkanie/732.jpg'

727.jpgW dniu 11 stycznia odbyło się w naszej siedzibie sympatyczne noworoczne spotkanie. Liczne grono zaproszonych Gości zaszczyciło nas swoja obecnością. Nasi krajowi Prezesi, reprezentanci nadzoru budowlanego, zaprzyjaźnionych samorządów zawodowych, przedstawiciele naszych organów Izbowych i pracownicy biura, uczestniczyli w spotkaniu. Spośród utytułowanych przez nas Złotych Promotorów Budownictwa obecni byli Andrzej Bratkowski i Zbigniew Janowski.

 

723.jpg 732.jpg

Nasz przewodniczący powitał wszystkich serdecznie i wygłosił krótkie sprawozdanie z dokonań Izby a na zakończenie wzniósł toast za pomyślność „budowlańców” w rozpoczętym roku 2016.Wystąpienie naszego Szefa które stanowi skondensowane streszczenie wydarzeń i działań minionego roku opublikujemy w nr1 (59) „IM”