ul. 1 Sierpnia 36 B, 02-134 Warszawa

Multithumb found errors on this page:

There was a problem loading image 'images/201707rozdanie/DSC_0130.jpg'
There was a problem loading image 'images/201707rozdanie/DSC_0130.jpg'
There was a problem loading image 'images/201707rozdanie/DSC_0061a.jpg'
There was a problem loading image 'images/201707rozdanie/DSC_0061a.jpg'
There was a problem loading image 'images/201707rozdanie/DSC_0274.jpg'
There was a problem loading image 'images/201707rozdanie/DSC_0274.jpg'

DSC_0130.jpgW dniach 10 i 13 lipca 2017r w siedzibie Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Warszawie odbyło się uroczyste wręczenie uprawnień budowlanych osobom, które pomyślnie zdały egzaminy pisemny i ustny w wiosennej sesji egzaminacyjnej b. r. Spośród 577 osób które przystąpiły do egzaminu, Okręgowa Komisja Kwalifikacyjna MOIIB nadała uprawnienia budowlane  447 osobom w specjalnościach: konstrukcyjno-budowlanej – 212, drogowej – 47 , mostowej – 18, kolejowej -7, telekomunikacyjnej -2, hydrotechnicznej – 5, instalacji sanitarnych – 102, instalacji elektrycznych – 54.

DSC_0061a.jpgZe względu na liczne grono nowych Koleżanek i Kolegów, uroczystość wręczania uprawnień, musiała być  podzielona. I tak  w dniu 10 lipca  wręczono decyzje osobom reprezentującym specjalność: konstrukcyjno – budowlaną (dla zakresu: wykonawstwo), a 13 lipca reprezentantom specjalności: drogowej , mostowej, kolejowej, hydrotechnicznej,   instalacji sanitarnych, elektrycznych i telekomunikacyjnych, a także grupie konstruktorów.  

DSC_0274.jpgNasz przewodniczący Mieczysław Grodzki i przewodniczący Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej Eugeniusz Koda serdecznie powitali nowych potencjalnych członków Izby, uświadamiając im jednocześnie, jak znacząca  odpowiedzialność spoczywa na samodzielnych funkcjach inżynierskich w  Budownictwie, które wkrótce będą pełnić. Spotkania zaszczycili znakomici Goście w osobach: podsekretarza stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa Tomasza Żuchowskiego, przewodniczącego O/Warszawskiego PZITB Ryszarda Raka i wiceprezesa O/Warszawskiego PZITS Mieczysława Więcaszka, którzy w ciepłych słowach życzyli  satysfakcjonującej pracy,  pomyślności zawodowej i osobistej.