ul. 1 Sierpnia 36 B, 02-134 Warszawa

×

Błąd

Błąd krytyczny rozszerzenia [sigplus]: Dla folderu galerii obrazów 110427Olimpiada oczekiwana jest względna ścieżka do folderu startowego określonego w konfiguracji rozszerzenia w zapleczu systemu Joomla!.


Błąd krytyczny rozszerzenia [sigplus]: Dla folderu galerii obrazów 110427Olimpiada oczekiwana jest względna ścieżka do folderu startowego określonego w konfiguracji rozszerzenia w zapleczu systemu

...

Szanowni Państwo
Zwracamy się do Państwa z zapytaniem celem zbadania Państwa zainteresowania podjęciem studiów uzupełniających magisterskich. MOIIB planuje starać się o środki z funduszy unijnych

...

Coroczny Zjazd Okręgowy naszej Izby już 9 kwietnia !

14 marca odbyło się ważne posiedzenie Rady naszej Izby, poświęcone głownie omówieniu i przyjęciu materiałów i dokumentów zjazdowych. Wynikiem tego

...

W dniach 3-6 marca delegacja MOIIB przebywała w Wilnie na zaproszenie Stowarzyszenia Techników i Inżynierów Polskich na Litwie. Okazją była uroczystość uhonorowania tytułem INŻYNIERA ROKU 2011

...

11 lutego br.
Podczas II spotkania Mazowieckiego Forum Samorządów Zaufania Publicznego zebrali się przedstawiciele 10 okręgowych izb samorządu zawodowego, które w grudniu podpisały deklarację powołującą

...

Opłatek w Izbie zaszczycił swoją obecnością Prezes PIIB Andrzej Roch Dobrucki, życzył licznie zebranym aby nowy rok, stał się okresem wielu „dobrych wrażeń inżynierskich”, a dni świąteczne były

...

17 grudnia radomscy inżynierowie zainaugurowali obchody 60-lecia istnienia na swoim terenie oddziału NOT. Spotkanie odbyło się w siedzibie Rady Okręgowej Federacji Stowarzyszeń Naukowo Technicznych NOT

...

12 grudnia 2010 r obchodzono 65 lat NOT Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych

Minęło 65 lat od utworzenia Naczelnej Organizacji Technicznej i nawiązującej do nazwy utworzonych w 1935 r. i w 1936 r.

...

10 grudnia 2010 r. u „Budowlanych”

 „Barbórka 2010” przyszła o 6 dni później. Związek Zawodowy „Budowlani”, uczcił święto górników w Karczmie Piwnej w warszawskim hotelu „Gromada”.

- Budowlani z racji

...