ul. 1 Sierpnia 36 B, 02-134 Warszawa

Instytut Techniki Budowlanej planuje szkolenia  nt. diagnostyki budynków wielopłytowych.

Informacja - plik pdf.

Czytaj więcej...Zapraszam wszystkich samorządowców Zawodów Zaufania Publicznego do solidarnego wsparcia działań prowadzonych przez Okręgowe Izby Lekarskie i przyłączenie się do zbierania podpisów pod projektem ustawy, która promuje ideę szczepień. Zachęcam do zapoznania się z załączonym tekstem i aktywnego uczestnictwa w akcji #szczepimybomyslimy.  

Kampania #szczepimybomyslimy jest obywatelską inicjatywą propagującą ideę szczepień. Okręgowa Izba Lekarska w Warszawie razem z pozostałymi  Izbami Lekarskimi uczestniczy w akcji #szczepimybomyslimy ponieważ ochrona zdrowia pacjentów, a zwłaszcza dzieci, jest obowiązkiem  każdego lekarza.

Szczepienia są jednym z najbardziej powszechnych, efektywnych i bezpiecznych sposobów walki z chorobami zakaźnymi. Dzięki działającemu od blisko 60 lat programowi obowiązkowych szczepień ochronnych występowanie wielu z tych niebezpiecznych chorób udało się ograniczyć. Niestety wzrost liczby niezaszczepionych dzieci, który zaobserwowaliśmy w ciągu kilku ostatnich lat, stanowi realne zagrożenie dla stanu zdrowotności całego społeczeństwa dziś i w przyszłości. Spadek liczby osób zaszczepionych oznacza powrót chorób, które dotychczas były skutecznie zwalczane.

 

Z poważaniem

 

Łukasz Jankowski
Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie

 

Pliki do pobrania: lista do zbierania podpisów.pdf , projekt ustawy.

 

Zostało zorganizowane pod honorowym patronatem Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego Norberta Książka oraz Prezesa Polska Izba Inżynierów Budownictwa Zbigniewa Kledyńskiego przy udziale pięciu Izb Okręgowych:

  • Łódzka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
  • Kujawsko-Pomorska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
  • Podlaska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
  • Warmińsko-Mazurska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
  • Mazowiecka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa

„Różnorodność” to słowo, które najlepiej pasuje do programu forum. Tematy wystąpień uporządkowano grupując je w cztery panele. Po każdym z nich przewidziano czas na dyskusję, a z możliwości zabrania głosu uczestnicy korzystali równie chętnie po to, by zadać pytanie, jak wygłosić własne komentarze i wprowadzić nowe wątki Forum zostało podzielne na IV sesje panelowe Sesja I Zawód zaufania publicznego -Inżynier budownictwa Sesja II Wykonywanie zawodu inżyniera budownictwa w świetle aktualnych przepisów stosowanych przez nadzór budowlany Sesja III BIM i działalność Koła Młodych MOIIB Sesja IV Przepisy Prawa budowlanego w postępowaniach organów administracji publicznej

Zamieszczamy fotorelację, szczegółowy artykuł z relacji będzie w najbliższym numerze Inżyniera Mazowsza

Czytaj więcej...12 marca 2019r. miał miejsce wyjazd techniczny, w którym wzięło udział 45 członków MOIIB. Zwiedzano Elektrownię Kozienice oraz wieżę widokową  w Skansenie Bojowym I Armii Wojska Polskiego w Mniszewie.

Czytaj więcej...W trakcie wizyty w Elektrowni Kozienice, obecnie Enei Wytwarzanie, uczestnicy mogli zobaczyć urządzenia i instalacje oraz sterownie zarówno w blokach o mocy 200 i 500 MW, jak również w najnowszym bloku B11 o mocy 1075 MW. Budowlańcy mogli poznać historię oraz szczegóły, dotyczące działania kompleksu dzięki uprzejmości pracowników Enei Wytwarzanie, Andrzeja Jamanka i Marcina Boćka, którzy cierpliwie i wyczerpująco odpowiadali na wszystkie pytania.

Czytaj więcej...Budowa kozienickiej elektrowni rozpoczęła w 1968 roku i już 4 lata później został oddany do użytku blok nr 1. W kolejnych latach uruchamiano następne bloki, a w latach 90-tych rozpoczęła się modernizacja - wtedy automatyka i komputery przejęły dużą część zadań personelu. Do niedawna elektrownia posiadała 10 bloków wytwarzających łącznie ponad 2600 MW, najnowszy 11 blok o mocy 1075 MW oddano do użytku w 2017 roku. Realizacji zadania podjęło się konsorcjum firm: Polimex-Mostostal i Mitsubishi Hitachi Power Systems Europe GmbH (MHPSE), koszt budowy wyniósł 6.4 mld zł. Ukończenie inwestycji pozwoliło spółce Enea Wytwarzanie osiągnąć 13 proc. udziału w rynku produkcji energii elektrycznej. Nikogo więc nie dziwi, że Elektrownia Kozienice jest największą w Polsce elektrownią spalającą węgiel kamienny.

Następnym celem wyjazdu była nowo wybudowana wieża widokowa w konstrukcji stalowej znajdująca się na terenie skansenu w Mniszewie.

Zapraszamy wszystkich członków MOIIB do kolejnych wyjazdów technicznych organizowanych przez Koło Młodych.

Plan na rok 2019 i inne informacje Koła Młodych: https://maz.piib.org.pl/kolo-mlodych-moiib