ul. 1 Sierpnia 36 B, 02-134 Warszawa

Czytaj więcej...W dniach 3.03-4.03.2020r. w Centrum Targowo- Kongresowym GLOBAL EXPO w Warszawie,  ul. Modlińska 6D, odbywa się jedno z największych wydarzeń branżowych, to już 18 edycja Międzynarodowych Targów Techniki Wentylacyjnej, Klimatyzacyjnej i Chłodniczej  FORUM WENTYLACJA – SALON KLIMATYZACJA 2020. Organizatorem wydarzenia jest Stowarzyszenie Polska Wentylacja. Członkowie MOIIB BT Radom uczestniczyli jak co roku w tym wydarzeniu .Czytaj więcej... Wystawy, wykłady, prezentacje, doradztwo techniczne prowadzone przez niezależnych specjalistów to tylko niektóre z wydarzeń towarzyszących, więcej informacji pod linkiem http://www.forumwentylacja.pl/  

Opracowała:
Katarzyna Barska
MOIIB  BT Radom

Czytaj więcej...Renowacja obiektów zabytkowych na przykładzie Dworek Zameczek k/Przytyka to temat wyjazdu technicznego zorganizowanego przez MOIIB BT Radom , który odbył się w dniu 27.02.2020r. Prelekcje poprowadził  p. Tomasz Balcerowiak, projektant, członek MOIIB. Adaptacja zabytkowego budynku na cele gastronomiczne i hotelarskie, projektowanie ciągu technologicznego na potrzeby przystosowania obiektu na w/w cele, problemy występujące podczas prac adaptacyjnych a także kultura ożywiona na przykładzie parku zabytkowego znajdującego się na terenie Dworku Zameczek to zagadnienia z jakimi mogli zapoznać się uczestnicy.  Z kolei kCzytaj więcej...ol. Marek Ziomka – Rzecznik Odpowiedzialności  Zawodowej wystąpił z tematem  "Nowe prawo budowlane oczekiwania a rzeczywistość". Członkowie dyskutowali  na temat pozyskiwania środków na renowację zabytków. Uczestnicy wyrażali się bardzo pozytywnie o przeprowadzonym wyjeździe technicznym i zgłaszali kontynuację tego typu inicjatyw.

Opracował Kierownik Biura MOIIB w Radomiu p. Katarzyna Barska

Czytaj więcej...

Przewodniczący Mazowieckiej Izby, Roman Lulis wraz z delegacją MOIIB, byli gośćmi III Konferencji Naukowo - Technicznej ŁOIIB ,,Nowoczesne technologie w budownictwie - wybrane zagadnienia". Współorganizatorem była firma INTERSERWIS - organizator XXVII Łódzkich Targów Budownictwa INTERBUD 2020. Pierwszego dnia powitano uczestników w Instytucie Europejskim, a po uroczystym otwarciu konferencji wykład inauguracyjny pt. Algorytm postepowania przy ocenie bezpieczeństwa istniejących konstrukcji budowlanych wygłosiła prof. dr .hab. inż. Anna Halicka. W piątek 21 lutego odbyło się uroczyste otwarcie Targów Budownictwa INTERBUD w Hali EXPO. W programie były dwie sesje plenarne. Pierwsza prowadzona przez  prof. dr. hab. Marka Lefika, a druga przez dr. hab. inż. Jacka Szer. Sesjom towarzyszyło szereg interesujących wykładów wygłoszonych przez wybitnych specjalistów związanych z budownictwem.

Więcej informacji już wkrótce na stronie Łódzkiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

 

 

 

Czytaj więcej...XIII Mistrzostwa Inżynierów w narciarstwie alpejskim  w Czorsztyn-Ski w Kluszkowcach za nami. Na zaproszenie Małopolskiej Izby Inżynierów Budownictwa już po raz 2 wystawiliśmy swoją drużynę zawodników w kategorii narty oraz snowboard .

Mimo bardzo wysokiego poziomu wracamy z 2 pucharami:  Na 3 miejscu podium w kategorii narty 56-65 stanął nasz reprezentant Roman Boros, a na miejscu 2 w kategorii snowboard Radosław Cichocki, natomiast o  1 sekundę otarliśmy się o podium w klasie mężczyzn 18-35lat oraz drugie podium w klasie 56-65 oraz snowboard. Gratulujemy zawodnikom!

Czytaj więcej...W zawodach brało udział ponad 200 uczestników, co organizacyjnie stanowiło ogromne wyzwanie, ale jak co roku Małopolska Izba perfekcyjnie wykonała zadanie. Podczas zawodów  panowała przyjazna i rodzinna atmosfera, która przyczyniła się do integracji między izbami. Całość zwieńczył poczęstunek w pobliskiej restauracji, gdzie uczestnicy mogli podzielić się wrażeniami:)

Zapraszamy na kolejne wyjazdy sportowe organizowane przez naszą izbę, gorąco zachęcamy do różnego rodzaju aktywności, bo jak wiadomo sport to zdrowie. Szczegóły na stronie MOIIB oraz FB.

Zapraszamy do sekcji siatkówki, narciarstwa, strzelectwa sportowego, pływania, żeglarstwa, brydża sportowego, rowerowej oraz nowo powstałej sekcji biegania. 

Czytaj więcej...Przedstawiciele Mazowieckiej Izby: Roman Lulis - Przewodniczący Rady MOIIB, Mieczysław Grodzki - Zastępca Przewodniczącego MOIIB, Mariusz Okuń – Sekretarz Rady MOIIB, Dariusz Karolak – Zastępca Skarbnika MOIIB, Tomasz Piotrowski – Przewodniczący Komisji ds. edukacji i wdrożenia BIM, Michał Stępień - Dyrektor Biura MOIIB, Jerzy Putkiewicz i Andrzej Dębowy - Członkowie MOIIB, uczestniczyli w Międzynarodowych Targach Budownictwa i Architektury BUDMA.

Podczas targów, przedstawiciele kierownictwa MOIIB, odbyli serię spotkań z reprezentantami zaprzyjaźnionych instytucji związanych ze środowiskiem budowlanym z Białorusi. Dla kilkunastoosobowej grupy, został zorganizowany panel „Proces budowlany w Polsce”, który poprowadził Jerzy Putkiewicz.

W czasie oficjalnego spotkania członków Rady MOIIB w Hotelu Włoskim, z udziałem delegatów Białoruskiego Związku Budownictwa oraz Instytutu Biełgosprojekt z Mińska, poruszano szereg ważnych kwestii związanych z technologiami zastosowanymi przy budowie Mostu Południowego, będącego częścią Południowej Obwodnicy Warszawy oraz szczegółów związanych z budową tuneli II linii metra. Na temat tych zagadnień obszernie wypowiadał się Roman Lulis i Jerzy Putkiewicz.

Po części oficjalnej, MOIIB ugościła przybyłe delegacje, uroczystym obiadem.

Podczas targów, 4 lutego odbyło się posiedzenie Rady Krajowy PIIB. Wzięli w nim udział również Przedstawiciele MOIIB w Krajowej Radzie PIIB. Ważnym wydarzeniem podczas targów w Poznaniu był zorganizowany przez Wielkopolską OIIB, pod patronatem Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa - Dzień Inżyniera Budownictwa. 5 lutego 2020r. otworzył go, witając przybyłych gości, Jerzy Stroiński - Przewodniczący Wielkopolskiej OIIB oraz Zbigniew Kledyński - Prezes PIIB. Cykl wystąpień w wiodącym temacie – budownictwo prefabrykowane, uświetnili wybitni eksperci branży budowlanej.

W czasie targów można było odwiedzić zarówno stoisko Wielkopolskiej OIIB, jak i PIIB. BUDMA gromadzi tysiące przedstawicieli różnych dziedzin związanych z budownictwem. Przybywają tu zarówno inżynierowie, jak i m.in. architekci, inwestorzy, producenci, handlowcy, generalni wykonawcy, przedstawiciele administracji publicznej.

Z ich udziałem odbyła się seria debat w ramach Forum Gospodarczego Budownictwa Build 4 Future, dotycząca zmian w prawie budowlanych w 2020r oraz tematów związanych z przyszłością budownictwa i rozwoju rynku w Polsce. Zbigniew Kledyński był uczestnikiem jednej z debat – „Nowe technologie i trendy w branży budowlanej”.

Budma to wyśmienita okazja sprzyjająca zdobywaniu nowych doświadczeń, integracji środowiska budowlanego i wymiany poglądów.