ul. 1 Sierpnia 36 B, 02-134 Warszawa

W dniu 3 października 2019 w Filharmonii Narodowej w Warszawie odbyły się uroczystości związane z "Mazowieckim Dniem Budowlanych"

KONSTRUKCJE BUDOWLANE 2019 – praktyczne spotkanie Inżynierów Budownictwa. Weź udział!   

W dniu 22 listopada w Bibliotece Uniwersyteckiej w Warszawie odbędzie się VI edycja ogólnopolskiej konferencji KONSTRUKCJE BUDOWLANE. Honorowy patronat nad
wydarzeniem objęły: Izba Inżynierów Budownictwa, Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa, Izba Projektowania Budowlanego, Politechnika Warszawska oraz Stowarzyszenie Architektów
Polskich. Partnerem konferencji są: Stowarzyszenie Projektantów Konstrukcji Budowlanych, Stowarzyszenie Producentów Betonów, DAFA Stowarzyszenie Wykonawców Dachów Płaskich i Fasad.
Zarejestruj się >>
http://bit.ly/2Ms4ZYC

Kim są prelegenci? To rozpoznawalne i cenione nazwiska w branży!

Prof. Włodzimierz Starosolski, prof. Michał Knauff, prof. Andrzej Cholewicki, prof. Elżbieta Szmigiera, dr inż. Janusz Pędziwiatr, dr inż. Jarosław Szulc, dr inż. Wit Derkowski, dr inż. Marcin Niedośpiał, dr inż. Irena Bobulska-Cholewicka, mgr inż. Bartosz Grzeszykowski, mgr inż. Wiesław Bocheńczyk oraz architekci Marek Budzyński i Zbigniew Badowski – to mówcy tegorocznej edycji, aktywni zawodowo, wielokrotnie nagradzani za swoją pracę, zasłużeni zarówno dla nauki jak i dla polskiej branży budowlanej.

Jakie tematy omówią podczas konferencji?

  • Uwzględnienie sytuacji wyjątkowych w projektowaniu konstrukcji żelbetowych
  • Oddziaływanie sprężenia na konstrukcje z betonu
  • Efekty drugiego rzędu przy wymiarowaniu słupów żelbetowych
  • Projektowanie konstrukcji zespolonych stalowo-betonowych
  • Trójwarstwowe ściany w budynkach wielkopłytowych – połączenia, diagnostyka, systemy wzmacniające
  • Innowacje w prefabrykatach betonowych
  • Obiekty prefabrykowane ze stropami z płyt HC
  • Poprawne projektowanie i realizacja dachu zielonego
  • Projektowanie i realizacja Biblioteki Uniwersyteckiej
  • Prawo budowlane – skutki proponowanych zmian dla projektantów konstrukcji i inżynierów budownictwa

Niepowtarzalną atrakcją będzie wystąpienie Marka Budzyńskiego i Zbigniewa Badowskiego. Architekci opowiedzą o projektowaniu i realizacji Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego, a na zakończenie spotkania oprowadzą uczestników po jednym z najbardziej rozpoznawalnych budynków Warszawy!

Szczegółowy program konferencji oraz warunki uczestnictwa znajdziesz na stronie >>

http://bit.ly/2Ms4ZYC

Czekamy na Ciebie!

Instytut PWN

 

Trzeciego października Mazowiecka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa obchodziła tradycyjnie doroczne święto. W gmachu Filharmonii Narodowej zebrał się niemal tysiąc gości –  przedstawicieli branży budowlanej.

Czytaj więcej...Połączenie sił to początek, pozostanie razem to postęp, wspólna praca to sukces – cytując Henrego Forda, w otwierającym wieczór przemówieniu przewodniczący Rady MOIIB Roman Lulis podkreślił znaczenie współpracy między przedstawicielami różnych środowisk i instytucji zaangażowanych w proces inwestycyjny. Dzień Budowlanych był wyrazem tej jedności środowiska. W Warszawie spotkali się inżynierowie, wykładowcy akademiccy, urzędnicy, przedstawiciele władz samorządowych. Rolę i osiągnięcia mazowieckich budowlańców podkreśliła Wiceprezydent Miasta Stołecznego Warszawy Renata Kaznowska, odpowiedzialna m.in. za stołeczne biuro infrastruktury, biuro drogownictwa i komunikacji. Po jej wystąpieniu na scenę zaproszony został zastępca Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego Krzysztof Piątek, który podkreślił ważny aspekt współpracy w relacjach inżynier – nadzór budowlany. W imieniu izb okręgowych zabrał głos Mariusz Dobrzeniecki, zaś Marszałka Województwa Mazowieckiego Adama Struzika reprezentowała Izabela Stelmańska, zastępca dyrektora Departamentu Kultury, Promocji i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego.

Czas podsumowań
Duża liczba przetargów w segmencie infrastruktury, liczne inwestycje deweloperskie i przemysłowe – rok 2019 przyniósł kolejny sezon dobrej koniunktury dla budownictwa. W skali rocznej widoczne jest jednak spowolnienie wzrostu. Boom ma też ciemne strony, począwszy od wzrostu cen materiałów i usług podwykonawczych po brak wykwalifikowanych pracowników. Grozi to problemami nawet największym na polskim rynku, stabilnym firmom. Cieniem na przyszłości kładą się też zmiany legislacyjne, zwłaszcza ewentualne modyfikacje Prawa budowlanego. W przypadku przedsięwzięć tak skomplikowanych, czasochłonnych i kosztownych jak inwestycje budowlane kluczowa jest stabilność, tymczasem w samym tylko bieżącym roku liczba nowelizacji sięgnęła 12. Poza dokształcaniem w zakresie technologii – w tym coraz ważniejszej metodologii BIM – czy organizacji pracy, budowlani muszą być zatem na bieżąco ze zmieniającymi się przepisami.

Zasłużeni
Czytaj więcej...Inżynier budownictwa to zawód zaufania publicznego, warto więc wyznaczać dobre wzorce. Jak co roku, podczas uroczystości wręczone zostały wyróżnienia Zasłużeni dla MOIIB. Za propagowanie wzorowej postawy zawodowej oraz wieloletnią pracę na rzecz samorządu zawodowego. W 2019 roku otrzymali je Jerzy Bielawski, Andrzej Bratkowski, Jerzy Czernuszczyk, Tadeusz Gałązka, Edward Groniecki, Leonard Runkiewicz, Zbigniew Tyczyński oraz Andrzej Wasilewski. Statuetkę Złotego Promotora Budownictwa z rąk Romana Lulisa oraz Krzysztofa Piątka otrzymał Andrzej Półrolniczak. Laureat jest wieloletnim prezesem Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej PRAGA, jednej z największych w kraju, a przy tym wysoko ocenianej za jakość inwestycji.
Innowacyjnością i stosowaniem wysokiej klasy rozwiązań musieli się wykazać także uczestnicy  konkursu Firma Inżynierska Mazowsza 2018. Jury konkursowe nagrodziło najlepsze przedsiębiorstwa w trzech kategoriach – firm projektowych, wykonawczych i zarządzających.
„Firma...” ma już ugruntowaną renomę w regionie. Natomiast po raz pierwszy podczas Mazowieckiego Dnia Budowlanych nagrody otrzymali pasjonaci fotografii. Czeki i dyplomy wręczone zostały laureatom konkursu W Obiektywie Inżyniera, autorom zdjęć wykonanych na Mazowszu, w Polsce i na świecie.
Po części oficjalnej przyszedł czas na koncert. Gwiazdą wieczoru był wirtuoz fortepianu Waldemar Malicki i Filharmonia Dowcipu. W jednym widowisku splotły się muzyka klasyczna i rozrywkowa, kabaretowe żarty i aktualne komentarze. Humor najwyraźniej okazał się zaraźliwy, podczas rozmów w foyer wiele było uśmiechniętych twarzy.
(redakcja „Inżyniera Mazowsza”)

Zapraszamyy do krótkiej relacji fotograficznej: https://maz.piib.org.pl/galerie/1278-mazowiecki-dzien-budowlanych-2019

Czytaj więcej...KONSTRUKCJE ŻELBETOWE to najbardziej rozpoznawalna seria książek w środowisku budowlanym, rozwijana w kolejnych wydaniach od 34 lat. Jest to znakomity podręcznik dla studentów, a także niezastąpione źródło informacji i praktycznych wskazówek dla inżynierów. Na rynku właśnie ukazał się ostatni, długo wyczekiwany tom 6.

W tomie 6. Autor zaprezentował na wstępie zasady kształtowania, obliczania i konstruowania konstrukcji halowych. Zagadnienia odniesiono zarówno do konstrukcji monolitycznych, jak i prefabrykowanych, wskazując na elementy wspomagania komputerowego w procesie projektowania. W dalszej części tomu przedstawił zasady zabezpieczania konstrukcji przed katastrofą postępującą. W ostatnich rozdziałach bardzo szeroko omówił przegląd rozwiązań konstrukcyjnych stosowanych (od lat 50. ubiegłego wieku) w polskich systemach budownictwa ścianowego i szkieletowego – zarówno monolitycznych, jak i prefabrykowanych. Najnowszy tom zawiera ponad 1200 rysunków i fotografii oraz ponad 1000 stron tekstu.

Tu kupisz książkę z rabatem:  https://ksiegarnia.pwn.pl/Konstrukcje-zelbetowe-wedlug-eurokodu-2-i-norm-zwiazanych-T.-6.,763206894,p.html

Prof. Włodzimierz Starosolski wystąpi na konferencji KONSTRUKCJE BUDOWLANE 2019!

22 listopada w Bibliotece Uniwersytetu Warszawskiego odbędzie się VI edycja ogólnopolskiej konferencji Konstrukcje Budowlane, na której wystąpi prof. Włodzimierz Starosolski. W swojej prezentacji przedstawi prawidłową metodologie projektowania konstrukcji żelbetowych z uwzględnieniem występujących zagrożeń jego trwałości. Omówi: zagrożenia i zalecaną z tego tytułu ingerencję w kształt ustroju. Głównie skupi się na zasadach prowadzenia wieńców i stężeń oraz innych zbrojeń integrujących konstrukcję. Uwzględni te zagadnienia zarówno w stosunku do konstrukcji szkieletowych (w tym w płytowo słupowych) jak i konstrukcji ścianowych.

Więcej szczegółów na stronie wydarzenia: https://www.instytutpwn.pl/konferencja/konstrukcje/

Czytaj więcej...5 września odbyło się kolejne spotkanie, którego celem była dyskusja o tym jak skutecznie usprawnić proces inwestycyjny w budownictwie tym razem w Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna im. C. Norwida w Wyszkowie

W pierwszej części Burmistrz Wyszkowa Grzegorz Nowosielski oraz Starosta Powiatu Wyszkowskiego Jerzy Żukowski przedstawili inwestycje regionu, a Przewodniczący MOIIB Roman Lulis zaprezentował działania samorządu zawodowego inżynierów i zaprosił do współpracy.
Wstępem do dyskusji było wystąpienie jakie wygłosił Zastępca Sekretarza PIIB dr inż. Tomasz Piotrowski, zatytułowane „Zmiany w prawie budowlanym – postulaty architektów i inżynierów budownictwa”. Zaprezentował on najważniejsze punkty procedowanej nowelizacji prawa budowlanego, która jednak jak donosi GazetaPrawna.pl ma małe szanse na przyjęcie w tej kadencji sejmu. Zawiera jednak, zdaniem inżynierów budownictwa bardzo niekorzystne rozwiązanie trójpodziału projektu budowlanego na:

- projekt zagospodarowania działki lub terenu (usytuowanie, układ komunikacyjny, informacja o obszarze oddziaływania obiektu)

- projekt architektoniczno-budowlanego (układ przestrzenny, projektowane rozwiązania techniczne i materiałowe)

- projekt techniczny (opis konstrukcji, instalacji, charakterystyka energetyczna)

Co istotne projekt techniczny nie będzie wymagany na etapie uzyskiwania pozwolenia na budowę ale będzie trzeba złożyć w urzędzie dopiero razem z wnioskiem o udzielenie pozwolenia na użytkowanie lub zgłoszeniem zakończenia robót.

Prelegent przypomniał, że inicjatorem tej zmiany jest prof. Bolesław Stelmach – dyrektor Narodowego Instytutu Architektury i Urbanistyki (NIAiU), który mimo braku kompetencji NIAiU dotyczących legislacji przygotowałem w instytucie wniosek do Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju, żeby zredukować zakres projektu budowlanego wymaganego do pozwolenia na budowę tylko do zagospodarowania terenu i architektury. Tomasz Piotrowski szczegółowo omówił wszystkie negatywne konsekwencje takiej zmiany podsumowując, że przyspieszy się tylko moment uzyskania pozwolenia na budowę, ale cały proces inwestycyjny obejmujący zarówno projektowanie jak i realizację będzie droższy i dłuższy.
Czytaj więcej...W dalszej części przedstawiciel BGK opowiedziało produktach tej instytucji, które stanowią realizację programów rządowych. Po przerwie Naczelnik Wydziału Architektury mgr inż. Sebastian Falba przedstawił proces wydawania pozwoleń na budowę w jego jednostce, a także wskazał, najczęstsze błędy merytoryczne. Ich analiza wskazuje, że opisany wcześniej trójpodział projektu budowlanego nie będzie miał żadnego wpływu na ich wyeliminowanie.
Organizatorzy Powiat Wyszkowski, Gmina Wyszków, Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego, Mazowiecka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa.