ul. 1 Sierpnia 36 B, 02-134 Warszawa

Czytaj więcej...Zachęcamy do zapoznania się z felietonem  prof. Zbigniewa Kledyńskiego - prezesa Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa dotyczący projektów ustaw o architektach i inżynierach budownictwa, opublikowany 7 czerwca 2019 r. w czasopiśmie "Rzeczpospolita" 

Z głębokim żalem przyjęliśmy
wiadomość o śmierci matki kolegi Jacka Hoppe


wyrazy serdecznego współczucia

Rodzinie i Najbliższym

składają

Rada Okręgowa Izby i

współpracownicy z Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa

 

 

Aktualizacja 31-05-2019r. LISTA ZAMKNIĘTA

ZAPRASZAMY DO UCZESTNICTWA W KONFERENCJI ORGANIZOWANEJ PRZEZ

IZBĘ PROJEKTOWANIA BUDOWLANEGO I MAZOWIECKĄ OKRĘGOWĄ IZBĘ INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA

Pod patronatem:

Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju; Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii;

Urzędu Zamówień Publicznych; Krajowej Izby Gospodarczej;

Polskiej Izba Inżynierów Budownictwa oraz BuildingSmart-Polska.

Pierwsza tego rodzaju Konferencja BIM - dla Inwestorów i Wykonawców

Nie można tego zaniechać.

Szczegóły i rejestracja: www.bimnabudowie.com

Program Konferencji BIM na budowie

09:00 Rejestracja uczestników

10:00 Otwarcie konferencji oficjalne wystąpienia

10:15 I BIM od podstaw:

 1. Doświadczenia GDDKiA w realizacji inwestycji z udziałem BIM
  Prezentację poprowadzi: Tomasz Żuchowski
 2. Podstawowe standardy i dokumenty BIM w procedurze zamówień publicznych
  Prezentację poprowadzą: Kamil Stolarski i Konrad Majewski
 3. Co Wykonawca i inwestor powinien wiedzieć o BIM. Jak model BIM mogą wykorzystać wykonawca i inwestor
  Prezentację poprowadzi: Andrzej Tomana
 4. Przygotowanie wymogów BIM w zamówieniach kontraktowych
  Prezentację poprowadzi: Marcin Świerz

11:20 Przerwa kawowa
11:40 II BIM na budowie

 1. Środowisko CDE w zarzadzaniu procesem inwestycyjnym
  Prezentację poprowadzi: Zofia Feliksińska
 2. Narzędzia informatyczne dla inwestora i wykonawcy
  Prezentację poprowadzi: Piotr Widak
 3. Kosztorys i harmonogram klasyczny vs. BIM
  Prezentację poprowadzi: Stanisław Moryc
 4. BIM w procesie wznoszenia konstrukcji żelbetowych
  Prezentację poprowadzi: Rafał Krzymowski

13:00 Przerwa kawowa
13:20 III Przykłady realizacji inwestycji z wykorzystaniem BIM

 1. BIM w inwestycji publicznej doświadczenia przy realizacji obiektu na kampusie Politechniki Poznańskiej (case study)
  Prezentację poprowadzi: Łukasz Malewski
 2. Kontrola jakości projektów realizowanych w BIM
  Prezentację poprowadzi: Maciej Szymanik
 3. BIM u wykonawcy blok prezentacji (case study) przygotowany przez buildingSmart Polska

14:30 Lunch
15:30 IV Wdrożenie BIM u inwestora i wykonawcy propozycje

 1. Prezentacja planów doskonalenia zawodowego w zakresie BIM
  Prezentację poprowadzi: Jan Bobkiewicz
 2. Jak się przygotować do BIM panel dyskusyjny

18:00 Zakończenie konferencji

Oczekiwane niespodzianki w postaci wizyty szczególnych referentów

O ewentualnych zmianach poinformujemy