ul. 1 Sierpnia 36 B, 02-134 Warszawa

Trzeciego października Mazowiecka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa obchodziła tradycyjnie doroczne święto. W gmachu Filharmonii Narodowej zebrał się niemal tysiąc gości –  przedstawicieli branży budowlanej.

Czytaj więcej...Połączenie sił to początek, pozostanie razem to postęp, wspólna praca to sukces – cytując Henrego Forda, w otwierającym wieczór przemówieniu przewodniczący Rady MOIIB Roman Lulis podkreślił znaczenie współpracy między przedstawicielami różnych środowisk i instytucji zaangażowanych w proces inwestycyjny. Dzień Budowlanych był wyrazem tej jedności środowiska. W Warszawie spotkali się inżynierowie, wykładowcy akademiccy, urzędnicy, przedstawiciele władz samorządowych. Rolę i osiągnięcia mazowieckich budowlańców podkreśliła Wiceprezydent Miasta Stołecznego Warszawy Renata Kaznowska, odpowiedzialna m.in. za stołeczne biuro infrastruktury, biuro drogownictwa i komunikacji. Po jej wystąpieniu na scenę zaproszony został zastępca Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego Krzysztof Piątek, który podkreślił ważny aspekt współpracy w relacjach inżynier – nadzór budowlany. W imieniu izb okręgowych zabrał głos Mariusz Dobrzeniecki, zaś Marszałka Województwa Mazowieckiego Adama Struzika reprezentowała Izabela Stelmańska, zastępca dyrektora Departamentu Kultury, Promocji i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego.

Czas podsumowań
Duża liczba przetargów w segmencie infrastruktury, liczne inwestycje deweloperskie i przemysłowe – rok 2019 przyniósł kolejny sezon dobrej koniunktury dla budownictwa. W skali rocznej widoczne jest jednak spowolnienie wzrostu. Boom ma też ciemne strony, począwszy od wzrostu cen materiałów i usług podwykonawczych po brak wykwalifikowanych pracowników. Grozi to problemami nawet największym na polskim rynku, stabilnym firmom. Cieniem na przyszłości kładą się też zmiany legislacyjne, zwłaszcza ewentualne modyfikacje Prawa budowlanego. W przypadku przedsięwzięć tak skomplikowanych, czasochłonnych i kosztownych jak inwestycje budowlane kluczowa jest stabilność, tymczasem w samym tylko bieżącym roku liczba nowelizacji sięgnęła 12. Poza dokształcaniem w zakresie technologii – w tym coraz ważniejszej metodologii BIM – czy organizacji pracy, budowlani muszą być zatem na bieżąco ze zmieniającymi się przepisami.

Zasłużeni
Czytaj więcej...Inżynier budownictwa to zawód zaufania publicznego, warto więc wyznaczać dobre wzorce. Jak co roku, podczas uroczystości wręczone zostały wyróżnienia Zasłużeni dla MOIIB. Za propagowanie wzorowej postawy zawodowej oraz wieloletnią pracę na rzecz samorządu zawodowego. W 2019 roku otrzymali je Jerzy Bielawski, Andrzej Bratkowski, Jerzy Czernuszczyk, Tadeusz Gałązka, Edward Groniecki, Leonard Runkiewicz, Zbigniew Tyczyński oraz Andrzej Wasilewski. Statuetkę Złotego Promotora Budownictwa z rąk Romana Lulisa oraz Krzysztofa Piątka otrzymał Andrzej Półrolniczak. Laureat jest wieloletnim prezesem Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej PRAGA, jednej z największych w kraju, a przy tym wysoko ocenianej za jakość inwestycji.
Innowacyjnością i stosowaniem wysokiej klasy rozwiązań musieli się wykazać także uczestnicy  konkursu Firma Inżynierska Mazowsza 2018. Jury konkursowe nagrodziło najlepsze przedsiębiorstwa w trzech kategoriach – firm projektowych, wykonawczych i zarządzających.
„Firma...” ma już ugruntowaną renomę w regionie. Natomiast po raz pierwszy podczas Mazowieckiego Dnia Budowlanych nagrody otrzymali pasjonaci fotografii. Czeki i dyplomy wręczone zostały laureatom konkursu W Obiektywie Inżyniera, autorom zdjęć wykonanych na Mazowszu, w Polsce i na świecie.
Po części oficjalnej przyszedł czas na koncert. Gwiazdą wieczoru był wirtuoz fortepianu Waldemar Malicki i Filharmonia Dowcipu. W jednym widowisku splotły się muzyka klasyczna i rozrywkowa, kabaretowe żarty i aktualne komentarze. Humor najwyraźniej okazał się zaraźliwy, podczas rozmów w foyer wiele było uśmiechniętych twarzy.
(redakcja „Inżyniera Mazowsza”)

Zapraszamyy do krótkiej relacji fotograficznej: https://maz.piib.org.pl/galerie/1278-mazowiecki-dzien-budowlanych-2019

Czytaj więcej...KONSTRUKCJE ŻELBETOWE to najbardziej rozpoznawalna seria książek w środowisku budowlanym, rozwijana w kolejnych wydaniach od 34 lat. Jest to znakomity podręcznik dla studentów, a także niezastąpione źródło informacji i praktycznych wskazówek dla inżynierów. Na rynku właśnie ukazał się ostatni, długo wyczekiwany tom 6.

W tomie 6. Autor zaprezentował na wstępie zasady kształtowania, obliczania i konstruowania konstrukcji halowych. Zagadnienia odniesiono zarówno do konstrukcji monolitycznych, jak i prefabrykowanych, wskazując na elementy wspomagania komputerowego w procesie projektowania. W dalszej części tomu przedstawił zasady zabezpieczania konstrukcji przed katastrofą postępującą. W ostatnich rozdziałach bardzo szeroko omówił przegląd rozwiązań konstrukcyjnych stosowanych (od lat 50. ubiegłego wieku) w polskich systemach budownictwa ścianowego i szkieletowego – zarówno monolitycznych, jak i prefabrykowanych. Najnowszy tom zawiera ponad 1200 rysunków i fotografii oraz ponad 1000 stron tekstu.

Tu kupisz książkę z rabatem:  https://ksiegarnia.pwn.pl/Konstrukcje-zelbetowe-wedlug-eurokodu-2-i-norm-zwiazanych-T.-6.,763206894,p.html

Prof. Włodzimierz Starosolski wystąpi na konferencji KONSTRUKCJE BUDOWLANE 2019!

22 listopada w Bibliotece Uniwersytetu Warszawskiego odbędzie się VI edycja ogólnopolskiej konferencji Konstrukcje Budowlane, na której wystąpi prof. Włodzimierz Starosolski. W swojej prezentacji przedstawi prawidłową metodologie projektowania konstrukcji żelbetowych z uwzględnieniem występujących zagrożeń jego trwałości. Omówi: zagrożenia i zalecaną z tego tytułu ingerencję w kształt ustroju. Głównie skupi się na zasadach prowadzenia wieńców i stężeń oraz innych zbrojeń integrujących konstrukcję. Uwzględni te zagadnienia zarówno w stosunku do konstrukcji szkieletowych (w tym w płytowo słupowych) jak i konstrukcji ścianowych.

Więcej szczegółów na stronie wydarzenia: https://www.instytutpwn.pl/konferencja/konstrukcje/

Czytaj więcej...5 września odbyło się kolejne spotkanie, którego celem była dyskusja o tym jak skutecznie usprawnić proces inwestycyjny w budownictwie tym razem w Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna im. C. Norwida w Wyszkowie

W pierwszej części Burmistrz Wyszkowa Grzegorz Nowosielski oraz Starosta Powiatu Wyszkowskiego Jerzy Żukowski przedstawili inwestycje regionu, a Przewodniczący MOIIB Roman Lulis zaprezentował działania samorządu zawodowego inżynierów i zaprosił do współpracy.
Wstępem do dyskusji było wystąpienie jakie wygłosił Zastępca Sekretarza PIIB dr inż. Tomasz Piotrowski, zatytułowane „Zmiany w prawie budowlanym – postulaty architektów i inżynierów budownictwa”. Zaprezentował on najważniejsze punkty procedowanej nowelizacji prawa budowlanego, która jednak jak donosi GazetaPrawna.pl ma małe szanse na przyjęcie w tej kadencji sejmu. Zawiera jednak, zdaniem inżynierów budownictwa bardzo niekorzystne rozwiązanie trójpodziału projektu budowlanego na:

- projekt zagospodarowania działki lub terenu (usytuowanie, układ komunikacyjny, informacja o obszarze oddziaływania obiektu)

- projekt architektoniczno-budowlanego (układ przestrzenny, projektowane rozwiązania techniczne i materiałowe)

- projekt techniczny (opis konstrukcji, instalacji, charakterystyka energetyczna)

Co istotne projekt techniczny nie będzie wymagany na etapie uzyskiwania pozwolenia na budowę ale będzie trzeba złożyć w urzędzie dopiero razem z wnioskiem o udzielenie pozwolenia na użytkowanie lub zgłoszeniem zakończenia robót.

Prelegent przypomniał, że inicjatorem tej zmiany jest prof. Bolesław Stelmach – dyrektor Narodowego Instytutu Architektury i Urbanistyki (NIAiU), który mimo braku kompetencji NIAiU dotyczących legislacji przygotowałem w instytucie wniosek do Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju, żeby zredukować zakres projektu budowlanego wymaganego do pozwolenia na budowę tylko do zagospodarowania terenu i architektury. Tomasz Piotrowski szczegółowo omówił wszystkie negatywne konsekwencje takiej zmiany podsumowując, że przyspieszy się tylko moment uzyskania pozwolenia na budowę, ale cały proces inwestycyjny obejmujący zarówno projektowanie jak i realizację będzie droższy i dłuższy.
Czytaj więcej...W dalszej części przedstawiciel BGK opowiedziało produktach tej instytucji, które stanowią realizację programów rządowych. Po przerwie Naczelnik Wydziału Architektury mgr inż. Sebastian Falba przedstawił proces wydawania pozwoleń na budowę w jego jednostce, a także wskazał, najczęstsze błędy merytoryczne. Ich analiza wskazuje, że opisany wcześniej trójpodział projektu budowlanego nie będzie miał żadnego wpływu na ich wyeliminowanie.
Organizatorzy Powiat Wyszkowski, Gmina Wyszków, Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego, Mazowiecka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa.

Czytaj więcej...Szanowne Koleżanki i Koledzy z Okręgowych Izb Inżynierów Budownictwa w Polsce.

Mazowiecka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
ma przyjemność poinformować Państwa, że w dniach 18-19 października 2019 w Warszawie organizuje „Pierwsze Ogólnopolskie Zawody  w Strzelectwie Sportowym Inżynierów Budownictwa” dla czynnych członków zrzeszonych  w Okręgowych Izbach Inżynierów Budownictwa.

Celem zawodów jest integracja środowisk inżynieryjno-technicznych, upowszechnianie kultury fizycznej i aktywności sportowej wśród członków środowiska Okręgowych Izb Inżynierów Budownictwa.  Strzelectwo sportowe jest jednym z najstarszych sportów olimpijskich.

W dniu 18.10.2019, w godzinach 17.00-20.00 rozegrane zostaną Zawody w następujących konkurencjach:

  • Psp10 (pistolet bocznego zapłonu),
  • Ksp10 (karabin bocznego zapłonu),
  • Pcz10 (pistolet centralnego zapłonu).

Zawody odbędą się w klasyfikacji drużynowej (zespoły 2 osobowe) oraz indywidualnej.

Nie jest wymagane doświadczenie. Przed Zawodami w godz. 16.30-17.00 będzie szkolenie: „Budowa strzelnic ze względu na zasady bezpieczeństwa”

Po Zawodach ok. godz. 20.00 w pobliskim „Hotelu Łazienkowskim” przy ul. 29 listopada 3b  w Warszawie zorganizowane zostanie spotkanie środowiskowe dla wszystkich uczestników Zawodów.
Na spotkaniu Przewodniczący MOIIB wręczy dla zwycięzców nagrody; puchary i dyplomy.

W dniu 19.10.2019 r. w godz. 10.00-12.00 zaplanowane jest zwiedzanie budowy „Varso Tower” - najwyższego w Unii Europejskiej wieżowca o 53 piętrach, mierzącego 310 metrów wysokości,  o powierzchni 70 500 m2 (w alternatywie jednej z podziemnej Stacji Metra Warszawskiego na Woli). Zwiedzanie budowy będzie przedmiotem szkolenia: "Problemy techniczne związane z realizacją budowy Varso Tower"  .

Mazowiecka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa zapewnia pokrycie kosztów:

  • spotkania środowiskowego,
  • startowego na zawodach, koszty broni, amunicji oraz przechowania broni na terenie klubu w czasie pobytu.
  • organizacji wycieczki,

Po stronie Okręgowych Izb zgłaszających swoich członków pozostanie pokrycie kosztów:

  • dojazdu,
  • noclegów

Zawody odbędą się w siedzibie Sekcji Strzeleckiej Centralnego Sportowego Klubu "LEGIA" Warszawa, ul. Łazienkowska 3:  https://www.strzelectwo-legia.pl/pl/

Czytaj więcej...

 

W celu zgłoszenia udziału w Zawodach należy na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

przesłać oficjalne zgłoszenie uczestników: nazwiska i imiona z podaniem ich numerów izbowych.
Prześlemy Regulamin Zawodów i Scenariusz.

Zapraszamy serdecznie.
Ryszard Rak
Przewodniczący Zespołu Strzelectwa Sportowego
Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

 

Dodatkowe informacje będzie można uzyskać poprzez adres e-mailowy:

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

przesłane przeze mnie lub przez kolegów:
Grzegorz Kubat – Zastępca Przewodniczącego ZSS-MOIIB
Ludwik Osmólski - Sekretarz ZSS-MOIIB