ul. 1 Sierpnia 36 B, 02-134 Warszawa

Polska Izba Inżynierów Budownictwa podjęła współpracę z Medicover Sport.

Dla członków Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa został przygotowany dedykowany program z pakietami do wyboru, członkowie mogą wykupić również dla swoich najbliższych.

Więcej informacji na stronie PIIB.

https://www.piib.org.pl/dla-czlonkow/benefity-inzyniera/5195-karta-sportowa

Polska Izba Inżynierów Budownictwa podjęła współpracę z Grupą LUX MED. 

Dla członków Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa został przygotowany dedykowany program opieki medycznej, z trzema pakietami do wyboru, członkowie mogą wykupić również dla swoich najbliższych.

Więcej informacji na stronie PIIB.

https://www.piib.org.pl/dla-czlonkow/benefity-inzyniera/5194-karta-medyczna

Czytaj więcej...W dniu 04.08.2023 r. w siedzibie MOIIB odbyło się spotkanie, w którym uczestniczyli Przewodniczący Rady MOIIB Roman Lulis , Przewodnicząca Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej MOIIB Ilona Łącka , Aleksandra Gajewska Poseł na Sejm IX Kadencji, Piotr Jaworski Prezes Zarządu Towarzystwa Budownictwa Społecznego Warszawa Północ Sp. z o.o. oraz pracownice Biura MOIIB.
Podczas spotkania omówiono sprawy związane z organizacją III Edycji akcji Dzień Otwarty pn. „Budowa, eksploatacja, remont Twojego obiektu - porozmawiaj o tym z inżynierem budownictwa”, planowanego na 10 października 2023r. Pani Poseł zadeklarowała swoją pomoc przy organizacji uroczystego otwarcia akcji w siedzibie Prezydenta M. St. Warszawy zaś Pan Prezes zadeklarował zorganizowanie punktu konsultacyjnego w siedzibie TBS Warszawa Północ. Dziękujemy za zaangażowanie i miłe spotkanie.

Odeszła

Joanna Adamczyk

 

aktywna działaczka samorządu inżynierskiego, poświecająca swój czas na rzecz innych,

członkini  Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego,

wieloletnia Delegatka na Zjazd Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów.

 

Rodzinie i najbliższym

wyrazy głębokiego współczucia składają

koleżanki i koledzy
z Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

Czytaj więcej...W czwartek 13 lipca 2023r. miało miejsce uroczyste wręczenie uprawnień budowlanych. Odbyło się ono w siedzibie Polska Izba Inżynierów Budownictwa w dwóch turach. Najpierw swoje uprawnienia odebrały osoby w specjalności konstrukcyjno-budowlanej. Dwie godziny później wręczono dokumenty pozostałym inżynierkom i inżynierom.
Podczas każdej części wręczane były nagrody  ufundowane przez firmę PORR S.A. za najlepiej zdany egzamin. Takie wyróżnienia otrzymało w sumie 20 osób. 
Uroczystość otworzyli: Roman Lulis – Przewodniczący OR MOIIB, Ilona Łącka – Przewodnicząca OKK MOIIB, Mariusz Dobrzeniecki – Prezes PIIB.Czytaj więcej...Wszyscy zgromadzeni wysłuchali krótkich przemówień, które dotyczyły wyzwań w pracy Inżyniera i olbrzymiej odpowiedzialności jaką niesie wykonywanie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. Przekazano również krótkie informacje o zadaniach Izby Inżynierów i korzyściach wynikających z przynależności do Samorządu Zawodowego.

Czytaj więcej... Następnie poproszono wszystkich o powstanie i złożenie uroczystego ślubowania. Po tym akcie nastąpiło wręczanie dokumentów potwierdzających uzyskanie uprawnień budowlanych.

 
Poniżej przedstawiamy listę gości, którzy zaszczycili nas swoją obecnością:
Aleksandra Gajewska – Posłanka IX Kadencji na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej
Mieczysław Grodzki – Prezes Krajowej Rady Spółdzielczej
Mirosława Kamińska - Naczelnik Wydziału Inspekcji i Kontroli WINB w Warszawie
Andrzej Cegła – Okręgowy Inspektor w Okręgowy Inspektorat Pracy w Warszawie
Andrzej Englert - Prezes SEP Warszawa - Stowarzyszenie Elektryków Polskich Oddział Warszawski
Grażyna Lendzion – Wiceprezes oddziału warszawskiego Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji RP
Artur Giziński – Wiceprezes Zarządu Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Ciechanowie
Eugeniusz Koda - Dyrektor Instytutu Inżynierii Lądowej SGGW / Warsaw University of Life Sciences
Elżbieta Janiszewska-Kuropatwa – Członkini Krajowej Rady PIIB oraz OR MOIIB
Tomasz Piotrowski - Sekretarz PIIB
Dariusz Walasek – Krajowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej
Radosław Cichocki  - Zastępca Przewodniczącego OR MOIIB
Tomasz Zakrzewski – Zastępca Przewodniczącego OR MOIIB
Ryszard Rak – Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej
Piotr Dmochowski – Zastępca Sekretarza OR MOIIB
Rafał Kulik - Kierownik Działu Gwarancji PORR S.A. – przedstawiciel fundatora nagród

Czytaj więcej...Otrzymaliśmy adresy okolicznościowe dla wszystkich biorących udział w uroczystości od:
Aleksandry Gajewskiej - Posłanki IX Kadencji na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej
Tomasza Żuchowskiego –Generalny Dyrektor Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad [GDDKiA]

Wszystkim serdecznie gratulujemy zdanego egzaminu i dziękujemy za tak liczne przybycie - w uroczystości uczestniczyło ponad 300 osób.
Życzymy również powodzenia i sukcesów podczas wykonywania pracy Inżyniera – zawodu zaufania publicznego.   

Więcej zdjęć jest dostępnych tylko dla osób odbierających uprawnienia poprzez link, który można otrzymać zgłaszając chęć pod adresem email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.