ul. 1 Sierpnia 36 B, 02-134 Warszawa

b_250_170_16777215_00_images_kolo_2017.07.27.pngW Pruszkowie przy zbiegu ulic. Sien­kiewicza i Staszica pojawiły się żurawie wieżowe. Ruszyła więc długo wyczekiwana przez mieszkańców budo­wa nowego centrum handlowo - usłu­gowo - rozrywkowego „Nowa Stacja”. Budynek galerii jest zaprojektowany jako czterokondygnacyjny z wyniesioną ponad parking na dachu częścią zespołu sal kinowych i fitness oraz jedną kondy­gnacją podziemną. W części podziemnej zlokalizowano parkingi, myjnie samo­chodową oraz pomieszczenia techniczne. Na piętrach znajdują się lokale usługowo-handlo­we oraz gastronomiczne. Przewidziano także miejsca rozrywki dla dzieci, w tym duży plac zabaw, ściankę wspinaczkową itp. .Na klien­tów czeka łącznie aż 120 sklepów. Komfort zakupów gwarantuje rozbudowany parking, który mieści 800 samochodów. Powierzchnia całkowita obiektu blisko 67 tys. m2 przy ku­baturze 282 m3 i powierzchni zabudowy 17,5 tys. m2 dają obraz rozmiaru przedsięwzięcia.

27 lipca 2017r. członkowie MOIIB oraz Koła Młodych Inżynierów MOIIB zwiedzili plac budowy. Spotkanie rozpoczęło się od pre­lekcji niżej podpisanego inspektora nadzoru inwestorskiego. Następnie kierownik budo­wy Piotr Szefer i kierownik robót sanitarnych Paweł Kosiński przedstawili zakres aktualnie wykonywanych robót oraz plany na najbliż­szą przyszłość. Część wykładową zakończyła wypowiedź przedstawiciela Inwestora Piotra Skorupki.

Na terenie budowy wykonano już zasad­niczą część płyty fundamentowej technologii „białej wanny”. Dodatkową izolacją pod­ziemia jest mata bentonitowa pod płytą fun­damentową i dwuskładnikowa powłokowa izolacja bitumiczna ścian fundamentowych. Obecnie wykonywane są stropy nad garażem. Charakterystycznym elementem jest aktual­nie wznoszony okrągły żelbetowy zbiornik z 2 komorami na wodę deszczową. Jak do­tąd to najtrudniejszy element do wykonania. Nad zbiornikiem znajdować się będzie rampa wjazdowa na parking przewidziany na dachu budynku. Rozwiązania instalacyjne budynku, są przyjazne środowisku. Centrum handlo­we „Nowa Stacja” jest ogromną inwestycją, na której codziennie pracuje około 200 pra­cowników. Na placu budowy jest 7 żurawi w ciągłym ruchu, codziennie wykonywane są szalunki i systematycznie zalewany strop nad płytą garażu. W ramach inwestycji zostanie także wykonana droga, stanowiąca połączenie pomiędzy ul. Sienkiewicza a pl. Mechaników, a także przebudowa ul. Sienkiewicza.

Radosław Cichocki
Przewodniczący Koła Młodych Inżynierów MOIIB