ul. 1 Sierpnia 36 B, 02-134 Warszawa

b_250_170_16777215_00_images_kolo_2017.11.jpgW Kobyłce niedaleko Warszawy powstało jedno z najnowocześniejszych w Europie Laboratorium Pomiarów Wielkości Elektromagnetycznych PITRADWAR S.A. Budynek stanowi halę o konstrukcji stalowej wraz z przyległym budynkiem na część socjalną oraz biurową. Wymiary całkowite hali w osiach konstrukcyjnych 41,0 m x 42,0 m, wysokość 20,61 m. Główna konstrukcja dachu to dźwigary kratowe oparte na słupach stalowych. Pokrycie dachu wykonano z blachy trapezowej.  Hala wyposażona jest w dwie komory bezodbiciowe (pomiarowe). Obie komory zostały wykonane jako klatki Faradaya, których konstrukcja chroni urządzenia przed działaniem zewnętrznego pola elektromagnetycznego. W tym celu zastosowano specjalne uszczelki elektromagnetyczne. Wnętrza komór, zarówno podłoga, sufit jak i wszystkie ściany wyłożone są  absorberami, które zbudowane są z pianki nasączonej węglem. Komory muszą być odizolowane od wszelkich drgań, które mogłyby spowodować błędy pomiarowe. Energia elektryczna, która wprowadzana jest do komór przechodzi przez odpowiednie filtry.  Fundamenty pod komory laboratorium wykonano jako płytę fundamentową żelbetową posadowioną na palach. Posadzkę w pozostałej części hali oddzielono od płyty fundamentowej nowoczesną pianką, w celu zapobiegania przenoszenia drgań do komór.   Pierwsza komora służy do pomiarów anten o masie do 3 ton. Wprowadzane one będą do komory za pomocą np. wózka widłowego i następnie w komorze przejmowane są przez wycią

gnik. Za pomocą wyciągnika montowane są na pozycjonerze.

Konstrukcja pozycjonera umożliwia manewrowanie anteną aż w siedmiu punktach swobody, czyli praktycznie w każdym położeniu. Naprzeciwko anteny zamontowane jest wielkie lustro, które służy do odbijania wysyłanych fal. Lustro jest ukształtowane w taki sposób, aby droga fal, które trafiają do anteny w każdym punkcie była taka sama. Zastosowane lustro imituje badania na poligonie antenowym w strefie dalekiej. W drugiej komorze prowadzone są dwa rodzaje pomiarów: badań kompatybilności elektromagnetycznej oraz badania antenowe. Pomiary kompatybilności elektromagnetycznej EMC polegają na badaniach zdolności danego urządzenia do właściwej pracy w określonym środowisku elektromagnetycznym lub nieemitowanie zaburzeń pola elektromagnetycznego, które mogą powodować zakłócenia innych urządzeń, które pracują w tym środowisku. Komora wyposażona jest w skaner PNF do pomiarów anten w strefie bliskiej, który porusza się w określonej stałej odległości od badanej anteny, która pozostaje nieruchoma. Na podstawie wyników pomiarów w strefie bliskiej i odpowiednich przekształceń matematycznych wyniki aproksymowane są do strefy dalekiej, czyli odpowiadają rzeczywistym parametrom anten i systemów antenowych. Mogą być w niej badane urządzenia o masie do 10 ton i wysokości nawet do 6 m. Jednocześnie prowadzone może być tylko jedno badanie tj. albo badanie anten za pomocą skanera PNF albo badanie EMC.

Do obu komór przylega wydzielone pomieszczenie do ich obsługi (Control Room) z drzwiami, które dają możliwość wejścia do komory jak i wyjścia na zewnątrz, w którym znajduję się aparatura pomiarowa.  Jedną z najtrudniejszych rzeczy, z jaką spotkali się inżynierowie podczas budowy było wykonanie instalacji wentylacji w komorze w taki sposób, aby utrzymywała ona temperaturę na każdej wysokości hali taką samą (+/- 1 stopień). Po wielu naradach i próbach udało się wyregulować instalację tak aby warunek ten został zachowany.   W laboratorium badań radarów w Kobyłce wykorzystuje się sprzęt najwyższej jakości, czołowych producentów. Budowa laboratorium niewątpliwie wpłynie na rozwój technologii. Stworzenie stanowiska do badań anten i kompatybilności elektromagnetycznej w komorze bezechowej umożliwia większą dokładność pomiaru, eliminację błędów pomiarowych wynikających ze zmiennych warunków atmosferycznych występujących w przypadku badań poligonowych oraz pozwala na skrócenie czasu przeprowadzania procedur pomiarowych.     Całą zaawansowaną technologię na obiekcie wykonywały specjalne wyszkolone w tym zakresie firmy. Nadzór Inwestorski sprawowała firma ADAPTEQ Engineering na czele z dr. inż. Stanisławem Piaseckim, który pełnił funkcję inspektora branży elektrycznej i telekomunikacyjnej.   Inspektorem branży sanitarnej był Henryk Kania, branży drogowej Tomasz Rawski, a nadzór nad branżą konstrukcyjno– budowlaną oraz koordynację inspektorów nadzoru sprawował Radosław Cichocki. ***

    21 listopada 2017 r. członkowie Koła Młodych Inżynierów MOIIB odwiedzili laboratorium. Ponieważ znajduje się ono na terenie, który nie jest ogólnie dostępny dlatego w imieniu wszystkich członków Koła Młodych Inżynierów MOIIB bardzo dziękuję za możliwość zwiedzenia laboratorium od środka, poznanie najnowocześniejszych technologii wykorzystywanych w systemach radarowych oraz przybliżeniu zasady ich działania. Szczególne podziękowania kieruję do Grzegorza Barana, kierownika działu laboratoriów akredytowanych, który oprowadził i wyjaśnił podstawowe zasady działania skomplikowanych urządzeń, którymi dysponuje PIT RADWAR . Radosław Cichocki, przewodniczący Koła Młodych Inżynierów MOIIB Eliza Łazeba, Roman Lul