ul. 1 Sierpnia 36 B, 02-134 Warszawa

b_250_170_16777215_00_images_kolo_20180516_2.jpgW dużych aglomeracjach miejskich takich jak Warszawa, cechujących się bardzo dużym natężeniem ruchu drogowego, budowa lądowisk dla śmigłowców przynosi oczekiwane rezultaty, a rozwijanie tego typu infrastruktury jest bardzo ważne. Już we wrześniu 2018 r. na dachu Szpitala Klinicznego Dzieciątka Jezus w Warszawie przy ul. Lindleya będą mogły wylądować pierwsze śmigłowce Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Względy techniczne wpłynęły na przyjęte rozwiązanie płyty lądowiska jako kwadrat o wymiarach 21 m x 21 m. Na zewnątrz płyty zamontowano kratę pomostową, a dalej w kierunku zewnętrznym siatkę bezpieczeństwa o szerokości 1,5 m.


b_250_170_16777215_00_images_kolo_20180516_3.jpgW najbliższym czasie na płycie lądowiska wykonane zostaną bardzo precyzyjne wskaźniki ścieżki schodzenia - system lamp HAPI oraz wzrokowy system naprowadzania azymutalnego - lampy SAGA jako system oświetlenia nawigacyjnego dla śmigłowców. Nadbudowana, pięciokondygnacyjna część obiektu została wzniesiona w 1957 roku w technologii tradycyjnej. Z uwagi na zabytkowy charakter obiektu, budowa lądowiska na dachu wymagała wykonania szeregu wzmocnień i zabezpieczeń konstrukcji, aby jego użytkowanie było bezpieczne. W ramach wzmocnienia konstrukcji wykonano m. in. wzmocnienie ścian poddasza pod lądowiskiem, wzmocnienie istniejących belek stropodachu. Niezbędne było także przebudowanie dachu związane z wykonaniem konstrukcji nośnej oraz zmianą pokrycia dachowego o odpowiedniej wymaganej odporności ogniowej. Powierzchnia lądowiska wynosi 665,1 m2 .
b_250_170_16777215_00_images_kolo_20180516_5.jpgGłówny ustrój nośny lądowiska stanowi jedenaście stalowych dźwigarów kratowych opartych poprzez słupy stalowe na istniejącej konstrukcji budynku. Rozstaw dźwigarów kratowych dostosowany jest do rozstawu belek żelbetowych stropodachu. Podparciem dźwigarów kratowych są słupy wykonane z profili stalowych. Płytę lądowiska stanowi lekkie pokrycie z aluminiowych paneli komorowych (60 kg/m2). Wyniesiono ją ponad poziom attyk istniejącego budynku o ok. 2,0 m. Wymiary wymaganego lądowiska są większe od szerokości budynku, co wpłynęło na zastosowanie rozwiązania w postaci wsporników o wysięgu około 6,50 m. b_250_170_16777215_00_images_kolo_20180516_4.jpgPłyta wykonana z lekkich paneli aluminiowych charakteryzuje się możliwością bardzo szybkiego montażu. Z uwagi na duże drgania, jakie przenoszone są na budynek podczas lądowania helikoptera, zastosowano elementy zabezpieczające takie jak łożyska oraz podkładki elastromerowe. Bardzo ważnym elementem podczas budowy lądowiska było wykonanie ogrzewania płaszczyznowego w panelach aluminiowych w ramach systemu odlodzenia płyty lądowiska, które jest bardzo istotne ze względów bezpieczeństwa. Jako czynnik grzewczy zastosowano glikol, aby ogrzewanie działało także przy bardzo niskich temperaturach. 16 maja 2018 r. członkowie Mazowieckiej Izby Inżynierów Budownictwa, w tym liczna reprezentacja Koła Młodych Inżynierów, odwiedzili budowę lądowiska dla śmigłowców Lotniczego Pogotowia Ratunkowego na dachu budynku Szpitala Klinicznego Dzieciątka Jezus w Warszawie. Wizyta rozpoczęła się od prelekcji Pawła Szumilasa, kierownika robót, podczas której omówił on technologię wykonywanych robót. Następnie oprowadził uczestników wycieczki po obiekcie, omawiając wykonane elementy budowy.
b_250_170_16777215_00_images_kolo_20180516_1.jpgTego typu obiekty nie są często wykonywane. Możliwość zapoznania się z inwestycją bezpośrednio na budowie jest więc cennym doświadczeniem. Informacje dotyczące specyfiki budowy lądowisk śmigłowców na budynku szpitala pogłębiają wiedzę inżynierską. Dlatego dziękuję Rafałowi Kaczmarkowi – kierownikowi budowy oraz Pawłowi Szumilasowi – kierownikowi robót za udzielenie informacji podczas zwiedzania obiektu. Dziękuję firmie Climamedic sp. z o.o. za umożliwienie wstępu na budowę.

tekst i zdjęcia: Radosław Cichocki