ul. 1 Sierpnia 36 B, 02-134 Warszawa

Czytaj więcej...W Kobyłce niedaleko Warszawy powstało jedno z najnowocześniejszych w Europie Laboratorium Pomiarów Wielkości Elektromagnetycznych PITRADWAR S.A. Budynek stanowi halę o konstrukcji stalowej wraz z przyległym budynkiem na część socjalną oraz biurową. Wymiary całkowite hali w osiach konstrukcyjnych 41,0 m x 42,0 m, wysokość 20,61 m. Główna konstrukcja dachu to dźwigary kratowe oparte na słupach stalowych. Pokrycie dachu wykonano z blachy trapezowej.  Hala wyposażona jest w dwie komory bezodbiciowe (pomiarowe). Obie komory zostały wykonane jako klatki Faradaya, których konstrukcja chroni urządzenia przed działaniem zewnętrznego pola elektromagnetycznego. W tym celu zastosowano specjalne uszczelki elektromagnetyczne. Wnętrza komór, zarówno podłoga, sufit jak i wszystkie ściany wyłożone są  absorberami, które zbudowane są z pianki nasączonej węglem. Komory muszą być odizolowane od wszelkich drgań, które mogłyby spowodować błędy pomiarowe. Energia elektryczna, która wprowadzana jest do komór przechodzi przez odpowiednie filtry.  Fundamenty pod komory laboratorium wykonano jako płytę fundamentową żelbetową posadowioną na palach. Posadzkę w pozostałej części hali oddzielono od płyty fundamentowej nowoczesną pianką, w celu zapobiegania przenoszenia drgań do komór.   Pierwsza komora służy do pomiarów anten o masie do 3 ton. Wprowadzane one będą do komory za pomocą np. wózka widłowego i następnie w komorze przejmowane są przez wycią

Czytaj więcej...W Lesie Bielańskim przy ul. Dewajtis znajduje się zespół klasztorny kamedułów z parafią p.w. błogosławionego Edwarda Detkensa, na której czele stoi proboszcz parafii ksiądz Wojciech Drozdowicz. Pośrodku widnieje przepiękny, zabytkowy kościół p. w. Niepokalanego Poczęcia NMP.    Historia powstania kościoła sięga XVI w. Król Władysław IV po zwycięskiej bitwie pod Smoleńskiem oraz po objęciu polskiego tronu jako wotum dziękczynne kazał zbudować na terenie dawnej wsi Polkowo kościół. Jego budowa przypada na lata 1669-1710.Kolejnymi opiekunami i fundatorami kościoła  po Władysławie IV byli Jan Kazimierz oraz Jan III Sobieski. Do 1904 r. w kościele znajdowali się kameduli, którzy w 1912 r. zostali wypędzenie przez zaborców i już nigdy do Polski nie powrócili. Ciekawostką jest fakt, że najbardziej znanym kamedułą na Bielanach, dzięki powieści Henryka Sienkiewicza, był brat Jerzy czyli pułkownik Jerzy Michał Wołodyjowski, którego figura w habicie widnieje w otworze wieży kościoła. Od 1915 r. opiekę nad kościołem przejęło Zgromadzenie Księży Marianów. Sprawowali oni swoją posługę do 1949 r. po czym przejęła ją Archidiecezja Warszawska. Wtedy właśnie podjęto pierwsze prace rekonstrukcyjne i konserwatorskie ukończone w 1965 r. 1 lipca ubr.kościół pw. Niepokalanego Poczęcia NMP został wpisany do rejestru zabytków pod nr 18/5. Sama parafia p. w. błogosławionego Edwarda Detkensa została utworzona w 1999 r. przez prymasa Polski Kardynała Józefa Glempa. W Kościele znajduje się wiele pięknych, oryginalnych obrazów oraz rzeźb, m.in. drewniane rzeźby pierwszych Kamedułów oraz niezniszczony plafon namalowany przez Michelangela Palloniego.

Czytaj więcej...W Pruszkowie przy zbiegu ulic. Sien­kiewicza i Staszica pojawiły się żurawie wieżowe. Ruszyła więc długo wyczekiwana przez mieszkańców budo­wa nowego centrum handlowo - usłu­gowo - rozrywkowego „Nowa Stacja”. Budynek galerii jest zaprojektowany jako czterokondygnacyjny z wyniesioną ponad parking na dachu częścią zespołu sal kinowych i fitness oraz jedną kondy­gnacją podziemną. W części podziemnej zlokalizowano parkingi, myjnie samo­chodową oraz pomieszczenia techniczne. Na piętrach znajdują się lokale usługowo-handlo­we oraz gastronomiczne. Przewidziano także miejsca rozrywki dla dzieci, w tym duży plac zabaw, ściankę wspinaczkową itp. .Na klien­tów czeka łącznie aż 120 sklepów. Komfort zakupów gwarantuje rozbudowany parking, który mieści 800 samochodów. Powierzchnia całkowita obiektu blisko 67 tys. m2 przy ku­baturze 282 m3 i powierzchni zabudowy 17,5 tys. m2 dają obraz rozmiaru przedsięwzięcia.

Czytaj więcej...Przyglądając się dzisiejszej Pradze, można zauważyć coraz więcej odna­wianych kamienic. Inwestorzy realizując swoje inwestycje starają się zachować w nich niezwykły klimat i ducha starej war­szawskiej Pragi. Jednym z takich przed­sięwzięć jest „Fabryka na Pradze”, którą w grudniu 2016r. odwiedzili członkowie Koła Młodych MOIIB

Czytaj więcej...25 sierpnia 2016 r., odbyła się wycieczka techniczna na budowę obwodnicy Marek S8 od Marek do Radzymina. Organizatorem była Mazowiecka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa, a uczestnikami głównie członkowie koła młodych utworzonego w Izbie.

Do Biura Inżyniera Budowy Obwodnicy uczestnicy wycieczki autokarem przeje­chali przez odcinek obwodnicy Raszyna wę­złami Łopuszańska; Salomea, Opacz dalej na DSR2 (droga szybkiego ruchu nr 2) poprzez Aleje Jerozolimskie i Konotopę do DSR8. Czas jazdy uatrakcyjnił zastępca przewod­niczącego Rady Roman Lulis informacjami o obwodnicy Warszawy złożonej z dróg nr 2,7 i 8, podkreślając, że Obwodnica Ma­rek jest niewielkim odcinkiem Via Baltica. W Biurze Inżyniera w Markach Inżynier Kontraktu - Andrzej Curkowski, dokonał prezentacji projektu  i zapoznał uczestni­ków z przebiegiem budowy DSR8 od wę­zła „Marki” do węzła „Radzymin Płd.”. Inwestycja, podzielona na dwa zadania ma być zakończona w lipcu 2017 roku (zadanie I odcinek: węzeł „Marki” - węzeł „Kobył­ka”; zadanie II odcinek: węzeł Kobyłka - węzeł „Radzymin Płd.”) Nadzór inwestorski powierzono firmie Getinsa Ingenieria S.L. z Hiszpanii. Dofinansowanie z funduszy unijnych wynosi: 566,5 mln PLN

Wyjazd  techniczny do Łodzi odbyła się w piątek 29.01.2016 r i obejmowała

1. Spotkanie w siedzibie Łódzkiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa
2. Prelekcję na temat rewitalizacji łódzkich kamienic
3. Dworzec Łódź Fabryczna – największe inwestycje Łódzkie
4. EC1 – Miasto Kultury, najstarsza łódzka elektrownia EC 1 powstała w 1907 roku i służyła mieszkańcom miasta aż do roku 2001
5. Cesky Film - Restaurant & Pub – obiad
6. Spacer po Księżym Młynie - rozległa dzielnica, która przetrwała w sposób niemal kompletny z okresu rozkwitu przemysłowej Łodzi
7. Manufaktura - największe centrum handlowo-usługowo-rozrywkowe w Polsce

Podkategorie