ul. 1 Sierpnia 36 B, 02-134 Warszawa

Najbliższe wakacyjne spotkania Zespołu Strzelectwa Sportowego ZSS MOIIB odbędą się w środy:

22 czerwiec 2022   w godz. 16.30 -19.30

13 lipiec 2022   w godz. 16.30 -19.30

17 sierpień 2022   w godz. 16.30 -19.30

 

na strzelnicy LEGII ul. Łazienkowska 3