ul. 1 Sierpnia 36 B, 02-134 Warszawa

Od renowacji do hydroizolacji - Część 2

 

PROGRAM

Część 1 godz. 10.00 – 12.00
Najpierw zakręć kran, czyli hydroizolacja jako drugi krok osuszania zawilgoconych budowli. Diagnostyka zawilgoconych konstrukcji.

 1. Źródła zawilgoceń w budynku istniejącym
 2. Diagnostyka budowli – schemat postepowania
 3. Badanie wilgotności materiałów budowlanych
 4. Określanie zasolenia konstrukcji

Hydroizolacja od zewnątrz budynków istniejących

 1. Hydroizolacja wtórna – podstawowe zasady
 2. Stosowane materiały hydroizolacyjne
 3. Wtórna hydroizolacja pozioma na podłożu mineralnym
 4. Wtórna hydroizolacja pozioma na podłożu bitumicznym

Część 2 godz. 12.00 – 14.00
Remmers. Technologia renowacji budowli. Elewacje ceglane i kamienne

 1. Przegląd technologii oczyszczania/powtórka
 2. Naprawa rys i wypełnianie pustek w murach
 3. Konsolidacja strukturalna
 4. Naprawa ubytków
 5. Spoinowanie
 6. Impregnacja hydrofobizująca
 7. Pytania i odpowiedzi

 

Prelekcja

Jacek Olesiak - Product Manager ds. Renowacji w Remmers Polska Sp. z o.o.
Jacek Olesiak Absolwent Wydziału Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki ASP w Krakowie. Od ponad 20 lat zajmuje się konsultacjami w zakresie renowacji budowli i konserwacji zabytków, a także badaniami zabytków architektury w programach EU. W 2017 roku otrzymał Złotą Odznakę „Za ochronę zabytków” przyznaną przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Publikuje w czasopismach branżowych. Zajmuje się szkoleniami i prowadzi webinary w zakresie renowacji architektury.

 

Bartłomiej Monczyński - Product Manager ds. Hydroizolacji w Remmers Polska Sp. z o.o.
Bartłomiej Monczyński jest absolwentem Wydziału Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska Politechniki Łódzkiej oraz doktorantem na Wydziale Inżynierii Lądowej i Transportu Politechniki Poznańskiej. Od ponad piętnastu lat związany z branżą chemii budowlanej. Jest autorem i współautorem ponad sześćdziesięciu publikacji na temat hydroizolacji w budownictwie, renowacji zawilgoconych budynków oraz budownictwa ekologicznego.

_________

INSTRUKCJA ZAPISU:

 1. Zapisy prowadzone są przez portal Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa. Aby zapisać się na to wydarzenie należy:
  1. wejść na stronę PIIB (https://portal.piib.org.pl/login)
  2. zalogować się na swoje konto członkowskie (W przypadku braku danych do logowania, prosimy o kontakt z Działem Członkowskim MOIIB tel. 22 878 04 11)
  3. wybrać przycisk Szkolenia ONLINE
  4. wyszukać na liście interesujące Państwa szkolenie i skorzystać z przycisku "Zapisz się" (z prawej strony danego wydarzenia)
  5. na Państwa skrzynkę mailową zostanie dostarczone potwierdzenie zapisu wraz z linkiem do pokoju szkoleniowego (na godzinę przed wydarzeniem otrzymacie Państwo mailowe przypomnienie o webinarium).
 2. W przypadku problemów z zapisaniem się według powyższej instrukcji, możliwe jest dokonanie zapisu korzystając z dedykowanego linku. Po kliknięciu na niego należy podać swój numer ewidencyjny (UWAGA! Numer uprawnień, numer zaświadczenia o przynależności do izby to nie jest numer ewidencyjny MOIIB). Numer ewidencyjny wygląda np. tak: MAZ/BO/0000/01
  https://portal.piib.org.pl/szkolenia-online/01c238c0-325a-11ec-8f32-f9630dea1d7d/zapisz 

W celu uniknięcia problemów z połączeniem z pokojem szkoleniowym, prosimy wcześniejsze logowanie się do serwisu Clickmeeting np. 1-2 godziny wcześniej. Będziecie Państwo wtedy w „poczekalni” ale będzie to znak, że połączenie zostało nawiązane i jest duże prawdopodobieństwo pomyślnego połączenia się z transmisją.

Jeżeli będziecie Państwo mieli problem z jakimkolwiek połączeniem z serwisem Clickmeeting, sugerujemy wyczyszczenie pamięci podręcznej Państwa przeglądarek internetowych. Szczegółowe instrukcje znajdą Państwo po wybraniu swojej przeglądarki poniżej:

 1. Microsoft EDGE
 2. Google CHROM
 3. Mozilla FIREFOX

Szczegóły wydarzenia

Data wydarzenia 2021-10-29 10:00
Data zakończenia 2021-10-29 14:00
Całkowita liczba miejsc 1000
Liczba wolnych miejsc 1000
Lokalizacja INTERNET

Szczegóły rejestracji po kliknięciu w temat wydarzenia.