ul. 1 Sierpnia 36 B, 02-134 Warszawa

Prawo wodne - Sesja Q&A z mgr inż. Lucyną Osuch-Chacińską - ZAJĘCIA ON-LINE

Sesja pytań i odpowiedzi dotyczących Prawa wodnego, których udzieli Pani mgr inż. Lucyna Osuch-Chacińska.

Spotkanie jest odpowiedzią na Państwa oczekiwania wyrażone w trakcie trzech wykładów Pani Osuch-Chacińskiej przeprowadzonych w pierwszym półroczu br. 

Pytania można zadawać mailowo na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. w terminie do 13.09.2021 r. z dopiskiem w temacie wiadomości "PRAWO WODNE".

Na spotkaniu Pani Lucyna Osuch-Chacińska postara się odpowiedzieć na jak najwięcej pytań, które Państwo do nas prześlecie.

_________

PROGRAM

Sesja pytań i odpowiedzi dotycząca przepisów Prawa wodnego prezentowanych podczas wykładów zrealizowanych w pierwszym półroczu, które dotyczyły następujących zagadnień:

 1. Podstawowe zasady Prawa wodnego
 2. Podstawowe zasady korzystania z wód
 3. Podział korzystania z wód na: powszechne, zwykłe i szczególne
 4. Usługi wodne, w tym: trwałe odwadnianie obiektów i wykopów budowlanych; odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych; zmiana terminu dotyczącego urządzeń pomiarowych
 5. Ochrona wód i cele środowiskowe; zasady ochrony wód; odstępstwa od zakazów
 6. Strefy ochronne ujęć wód; zasady ich ustalania; analiza ryzyka; ograniczenia w zakresie użytkowania gruntów w strefach ochronnych i obszarach ochronnych, a także warunki ich uwzględnienia w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego.
 7. Warunki wykonywania robót na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią oraz na wałach i przy wałach przeciwpowodziowych.
 8. Uzgodnienia opracowań planistycznych z dyrektorem rzgw Wód Polskich
 9. Wykonywanie przez Wody Polskie praw właścicielskich Skarbu Państwa
 10. Budownictwo wodne
 11. Wody Polskie
 12. Plany gospodarowania wodami; jednolite części wód; działania zmierzające do poprawy stanu wód
 13. Rodzaje zgód wodnoprawnych: pozwolenie wodnoprawne, zgłoszenie wodnoprawne, przyrzeczenie wodnoprawne, ocena wodnoprawna, decyzje zwalniające
 14. Podstawowe zagadnienia związane z wydawaniem pozwoleń wodnoprawnych
 15. Podstawowe zagadnienia związane z udzielaniem przyrzeczeń wodnoprawnych
 16. Podstawowe zagadnienia związane z przyjmowaniem zgłoszeń wodnoprawnych
 17. Podstawowe zagadnienia związane z wydaniem oceny wodnoprawnej
 18. Organy właściwe do wydawania zgód wodnoprawnych
 19. Rozszerzenie informacji o szczególnym korzystaniu z wód i usługach wodnych.
 20. Co oznacza korzystanie z wód na potrzeby działalności gospodarczej.
 21. Kiedy jest wymagana instrukcja gospodarowania wodą i kiedy jest wymagana jej aktualizacja.
 22. Różnica między przejęciem praw i obowiązków wynikających z pozwolenia wodnoprawnego a przeniesieniem praw i obowiązków.
 23. W jakich sytuacjach organ z urzędu nakłada obowiązek wykonania urządzeń zapobiegających szkodom.
 24. W jakich sytuacjach organ z urzędu nakłada obowiązek likwidacji urządzenia wodnego.
 25. Przyjmowanie zgłoszeń wodnoprawnych
 26. Kiedy zgłoszenie wodnoprawne jest wydawane w pozwoleniu wodnoprawnym.
 27. Czym jest przyrzeczenie wodnoprawne i kiedy można o niego występować.
 28. Co wymaga uzyskania oceny wodnoprawnej.

_________

Prelekcja LUCYNA OSUCH-CHACIŃSKA

_________

INSTRUKCJA ZAPISU:

 

 1. Zapisy prowadzone są przez portal Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa. Aby zapisać się na to wydarzenie należy:
  1. wejść na stronę PIIB (https://portal.piib.org.pl/login)
  2. zalogować się na swoje konto członkowskie (W przypadku braku danych do logowania, prosimy o kontakt z Działem Członkowskim MOIIB tel. 22 878 01 11)
  3. wybrać przycisk Szkolenia ONLINE
  4. wyszukać na liście interesujące Państwa szkolenie i skorzystać z przycisku "Zapisz się" (z prawej strony danego wydarzenia)
  5. na Państwa skrzynkę mailową zostanie dostarczone potwierdzenie zapisu wraz z linkiem do pokoju szkoleniowego (na godzinę przed wydarzeniem otrzymacie Państwo mailowe przypomnienie o webinarium).
 2. W przypadku problemów z zapisaniem się według powyższej instrukcji, możliwe jest dokonanie zapisu korzystając z dedykowanego linku. Po kliknięciu na niego należy podać swój numer ewidencyjny (UWAGA! Numer uprawnień, numer zaświadczenia o przynależności do izby to nie jest numer ewidencyjny MOIIB). Numer ewidencyjny wygląda np. tak: MAZ/BO/0000/01
  https://portal.piib.org.pl/szkolenia-online/745a38f0-ff9e-11eb-9066-11fd8779863f/zapisz 

WAŻNE!!!

W celu uniknięcia problemów z połączeniem z pokojem szkoleniowym, prosimy wcześniejsze logowanie się do serwisu Clickmeeting np. 1-2 godziny wcześniej. Będziecie Państwo wtedy w „poczekalni” ale będzie to znak, że połączenie zostało nawiązane i jest duże prawdopodobieństwo pomyślnego połączenia się z transmisją.

Jeżeli będziecie Państwo mieli problem z jakimkolwiek połączeniem z serwisem Clickmeeting, sugerujemy wyczyszczenie pamięci podręcznej Państwa przeglądarek internetowych. Szczegółowe instrukcje znajdą Państwo po wybraniu swojej przeglądarki poniżej:

 1. Microsoft EDGE
 2. Google CHROM
 3. Mozilla FIREFOX

Szczegóły wydarzenia

Data wydarzenia 2021-09-29 11:00
Data zakończenia 2021-09-29 15:00
Całkowita liczba miejsc 1000
Liczba wolnych miejsc 1000
Lokalizacja INTERNET

Szczegóły rejestracji po kliknięciu w temat wydarzenia.