ul. 1 Sierpnia 36 B, 02-134 Warszawa

USTAWA PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH – WYBRANE ZAGADNIENIA

PROGRAM SPOTKANIA

 • Określenie poziomu cen materiałów, stawki robocizny oraz narzutów dla potrzeb kalkulacji kosztorysowej.
 • Prawidłowe oszacowanie wartości zamówienia: dla robót budowlanych oraz formuły „zaprojektuj i wybuduj”.
 • Przedmiar robót a roboty tymczasowe i towarzyszące.
 • Problem z opisem przedmiotu zamówienia - znaki towarowe.
 • Kryteria oceny ofert.
 • Koszt cyklu życia obiektu – omówienie rozporządzenia.
 • Rażąco niska cena oraz rażąco niski koszt.
 • Zapisy dla umów (z wynagrodzeniem kosztorysowym oraz ryczałtowym) dopuszczające zmianę wynagrodzenia.

 

PRELEKCJA: mgr inż. Maciej Sikorski - ORGBUD-SERWIS - Prezes ORGBUD-SERWIS, absolwent Politechniki Poznańskiej Wydziału Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska, Rzeczoznawca Kosztorysowy Stowarzyszenia Kosztorysantów Budowlanych, przewodniczący Oddziału w Poznaniu Stowarzyszenia Kosztorysantów Budowlanych.

 

Transmisja ON-LINE

Poniżej znajduje się instrukcja korzystania z transmisji wykładu: 

 1. Wchodzimy na stronę: https://moiib.clickmeeting.pl/ustawa-prawo-zamowien-publicznych-wybrane-zagadnienia/register 
 2. Wypełniamy wszystkie wymagane pola formularza wraz z oświadczeniem. WAŻNE! Proszę zwrócić uwagę, by adres e-mailowy oraz numer członkowski (ewidencyjny) wpisane były poprawnie! Jest to niezbędne do dalszego procesu rejestracji oraz otrzymania później zaświadczenia o uczestnictwie. Przypominamy również, że Państwa numer uprawnień nie jest numerem członkowskim (ewidencyjnym). Poprawna postać numeru członkowskiego wygląda na przykład tak: MAZ/BO/0001/01.
 3. Klikamy Rejestruj
 4. Na wskazany w powyższym formularzu adres mailowy zostanie wysłana wiadomość z potwierdzeniem rejestracji i linkiem do „Pokoju szkoleniowego”. Jeżeli taki mail do Państwa nie dotarł, prosimy odczekać pół godziny i sprawdzić ponownie – również folder SPAM lub ŚMIECI. W przypadku braku takiej wiadomości, prosimy o ponowną rejestrację w serwisie Clickmeeting z użyciem innego adresu mailowego (najlepiej od innego dostawcy poczty internetowej).
 5. Klikamy Dołącz
 6. Zostaną Państwo przekierowani do właściwego „Pokoju szkoleniowego”.*
 7. Jeżeli szkolenie nie będzie jeszcze rozpoczęte, będziecie Państwo w „Poczekalni”. W momencie uruchomienia transmisji, automatycznie rozpocznie się ona również u Państwa.

WAŻNE!!!

Z uwagi na obecnie bardzo duże obciążenie sieci internetowej oraz serwerów, z których korzysta firma Clickmeeting mogą pojawić się problemy z połączeniem do „pokoju” szkoleniowego.

Aby sprawdzić połączenie, prosimy o wcześniejsze logowanie się do serwisu Clickmeeting np. 1-2 godziny wcześniej. Będziecie Państwo wtedy w „poczekalni” ale będzie to znak, że połączenie zostało nawiązane i jest duże prawdopodobieństwo pomyślnego połączenia się z transmisją.

Jeżeli będziecie Państwo mieli problem z jakimkolwiek połączeniem z serwisem Clickmeeting, sugerujemy wyczyszczenie pamięci podręcznej Państwa przeglądarek internetowych. Szczegółowe instrukcje znajdą Państwo po wybraniu swojej przeglądarki poniżej:

 1. Microsoft EDGE
 2. Google CHROM
 3. Mozilla FIREFOX

 

 

Szczegóły wydarzenia

Data wydarzenia 2020-06-16 16:00
Data zakończenia 2020-06-16 20:00
Registration Start Date 2020-04-23
Całkowita liczba miejsc 1000
Liczba wolnych miejsc 1000
Lokalizacja INTERNET
Szczegóły rejestracji po kliknięciu w temat wydarzenia.