ul. 1 Sierpnia 36 B, 02-134 Warszawa

Wyjazd szkoleniowo-integracyjny w ramach programu dk

PROGRAM ZAJĘĆ DOSKONALENIA ZAWODOWEGO:

Blok I: szkolenia interpersonalne (materiały multimedialne prezentowane w czasie przejazdów). Prezentacja materiałów szkoleniowych, dyskusja, opinie, uwagi uczestników szkolenia.

Jak motywować ludzi do pracy
Kierowanie zespołem
Wystąpienia publiczne

Blok II: szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa pracy z komentarzem specjalisty ds. bhp
BHP na placu budowy.
BHP prace na wysokości.
BHP przy narzędziach o napędzie elektrycznym i pneumatycznym.
BHP przy obsłudze urządzeń elektrycznych.
Pierwsza pomoc przedlekarska.
Zasady ochrony przeciwpożarowej i postępowania w razie pożaru.

Blok III: Budowle hydrotechniczne pojezierza augustowsko-suwalskiego.

Blok IV: Budowle podnoszące atrakcyjność kurortu wykonane w warunkach miejscowości uzdrowiskowej.

Blok informacji technicznych oraz turystycznych o obiektach na trasie wyjazdu szkoleniowo-integracyjnego z uwzględnieniem Augustowa i Druskiennik – opracowanie własne.

 

Szczegółowe informacje oraz ZAPISY w Biurze Terenowym MOIIB w Ostrołęce, ul. Mazowiecka 6, tel. 693 933 033

 

Szczegóły wydarzenia

Data wydarzenia 2019-09-20 07:00
Data zakończenia 2019-09-21 23:50
Całkowita liczba miejsc Szczegóły u organizatora.
Zarejestrowanych 6
Lokalizacja Dom Technika NOT w Ostrołęce
Nie akceptujemy już rejestracji na to wydarzenie