ul. 1 Sierpnia 36 B, 02-134 Warszawa

Ekspertyzy w procesie budowlanym. Zasady wyznaczania obszru oddziaływania..

Prowadzący: dr inż. Jerzy Dylewski

Program:

 1. Ekspertyzy w treści przepisów budowlanych.
 2. Upoważnienie do sporządzania ekspertyz technicznych.
 3. Regulacje wybranych przepisów środowiskowych.
 4. Sankcje karne, zawodowe i dyscyplinarne związane z niewłaściwym wykonywaniem ekspertyz i innych opracowań technicznych w budownictwie.
 5. Przykład ekspertyzy technicznej opracowanej w trybie przewidzianym art. 67 Prawa budowlanego i wydanego do niego rozporządzenia wykonawczego.
 6. Ustawowa definicja pojęcia "obszar oddziaływania obiektu" i jej ewolucja.
 7. Obszar oddziaływania jako podstawa wyznaczenia stron postępowania administracyjnego w sprawie pozwolenia na budowę.
 8. Zobowiązanie do wyznaczenia obszaru oddziaływania przez projektanta.
 9. Możliwe konsekwencje błędnego wyznaczania obszaru oddziaływania i podział odpowiedzialności.
 10. Przepisy odrębne przy wyznaczaniu obszaru oddziaływania wg wyroków sądów administracyjnych, w tym element "potencjalności".
 11. Modyfikacja definicji przewidziana w zapowiadanej nowelizacji Prawa budowlanego.

Szczegóły wydarzenia

Data wydarzenia 2019-11-19 11:00
Data zakończenia 2019-11-19 15:00
Całkowita liczba miejsc 50
Zarejestrowanych 44
Liczba wolnych miejsc 6
Koniec przyjmowania zapisów 2019-11-19 11:00
Lokalizacja Płock
Nie akceptujemy już rejestracji na to wydarzenie