ul. 1 Sierpnia 36 B, 02-134 Warszawa

Ułatwienia w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych - kolejna POLSKA "SPECUSTAWA"

Prelegent: dr inż. Jerzy Dylewski

Program:

 1. Wprowadzenie, definicje inwestycji mieszkaniowej i inwestycji towarzyszącej.
 2. Powiązanie "specustawy mieszkaniowej" z ogólnymi przepisami o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym i ustawą Prawo budowlane oraz innymi "specustawami".
 3. Przygotowanie inwestycji mieszkaniowej - koncepcja urbanistyczno - architektoniczna, wniosek inwestora i uchwała Rady gminy w sprawie lokalizacji inwestycji mieszkaniowej.
 4. Standardy lokalizacyjne dla inwestycji mieszkaniowych.
 5. Przygotowanie inwestycji towarzyszącej i uchwała o ustaleniu jej lokalizacji.
 6. Procedura związana z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę i jej porównanie z procedurami standardowymi wynikającymi z Prawa budowlanego, ewentualna procedura odwoławcza.
 7. Zasady wydawania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach i zgody wodnoprawnej, zgoda na wycinkę roślinności.
 8. Wymogi formalne związane z zakończeniem inwestycji mieszkaniowej i jej przekazaniem do użytkowania.
 9. Ograniczenia w korzystaniu z nieruchomości związane z realizacją inwestycji mieszkaniowych i ewentualne odszkodowania z tego tytułu.
 10. Liczne zmiany w przepisach związanych.
 11. Podsumowanie i dyskusja.

 

Szczegóły wydarzenia

Data wydarzenia 2019-12-10 11:00
Data zakończenia 2019-12-10 15:00
Całkowita liczba miejsc 50
Zarejestrowanych 0
Liczba wolnych miejsc 50
Koniec przyjmowania zapisów 2019-12-10 11:00
Lokalizacja Płock