ul. 1 Sierpnia 36 B, 02-134 Warszawa

Zasady ochrony przeciwporażeniowej w instalacjach elektrycznych i sieciach rozdzielczych niskiego napięcia.

Prowadzący: dr hab. inż. Stanisław Czapp, prof. nadzw. Politechniki Gdańskiej

Jego działalność naukowo - badawcza jest związana z sieciami, instalacjami i urządzeniami elektroenergetycznymi, a szczególnie ochroną przed porażeniem prądem elektrycznym. Autor lub współautor pona 200 artykułów i referatów oraz opracowań niepublikowanych o charakterze projektów, ekspertyz i opinii.

Program:

  1. Podstawowe terminy i definicje.
  2. Normy i przepisy - wyszczególnienie, omówienie zakresu i najważniejszych wymagań.
  3. Kryteria bezpieczeństwa - prąd rażeniowy przemienny a prąd rażeniowy stały.
  4. Podstawowa zasada ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym.
  5. Ochrona przed dotykiem bezpośrednim (ochrona przeciwporażeniowa podstawowa).
  6. Ochrona przy dotyku pośrednim (ochrona przy uszkodzeniu, ochrona przeciwporażeniowa dodatkowa).
  7. Ochrona przeciwporażeniowa uzupełniająca.
  8. Problemy interpretacyjne przy stosowaniu środków ochrony przeciwporażeniowej.
  9. Przegląd zabezpieczeń i ustalanie ich prądu wyłączającego z punktu widzenia samoczynnego wyłączania zasilania.
  10. Nowy rodzaj zabezpieczeń w instalacjach elektrycznych - AFDD.

 

 

Szczegóły wydarzenia

Data wydarzenia 2019-09-18 12:00
Data zakończenia 2019-09-18 16:00
Całkowita liczba miejsc 50
Zarejestrowanych 29
Liczba wolnych miejsc 21
Koniec przyjmowania zapisów 2019-09-18 12:00
Lokalizacja Płock
Nie akceptujemy już rejestracji na to wydarzenie