ul. 1 Sierpnia 36 B, 02-134 Warszawa

Bezpieczeństwo pożarowe w projektowaniu i wykonywaniu obiektów budowlanych.

Program szkolenia:

Część 1

 1. Analiza stanu bezpieczeństwa pożarowego w budynkach
 2. Odporność pożarowa budynków i odporność ogniowa elementów budynku
 3. Ściany
 4. Dachy
 5. Stropy
 6. Poddasza
 7. Strefy pożarowe
 8. Oddzielenia przeciwpożarowe

Przerwa kawowa

Część 2

 1. Kryteria oceny odporności ogniowej i zakres zastosowania klasyfikacji w odniesieniu do wymagań przepisów:
 2. Ściany
 3. Stropy
 4. Dachy i zabudowa poddasza
 5. Przykład badania ścian wysokich z 2016 r.
 6. Błędy w projektowaniu i wykonawstwie mogące prowadzić do unieważnienia klasyfikacji w zakresie odporności ogniowej

Dyskusja

Prelegenci:

Piotr Turkowski - Instytut Techniki Budowlanej bryg w st. spocz. mgr inż. Ryszard Stępkowski

Polskie Stowarzyszenie Gipsu (PSG), www.polskigips.pl zostało założone w 1999 roku w celu propagowania idei suchej zabudowy w Polsce. Członkami wspierającymi Stowarzyszenie są obecnie czterej najwięksi producenci systemów suchej zabudowy, tj. firmy KNAUF, NORGIPS, RIGIPS, SINIAT oraz Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych w Krakowie. Głównym celem działalności statutowej Stowarzyszenia jest upowszechnianie wiedzy o produktach gipsowych i gipso-pochodnych, szczególnie o płytach gipsowo-kartonowych, ich zastosowaniu w systemach suchej zabudowy przy aranżacyjnych powierzchni mieszkalnych i komercyjnych (biurowe, sklepowe, przemysłowe).

W 2011 roku PSG opracowało ważną publikację dla rynku wykonawców inwestycji pt. „Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Systemów Suchej Zabudowy”, której licencja została przekazana w 2014 roku do Bułgarii, a dalsze wersje językowe będą wprowadzane sukcesywnie w br.

Korzystając z okazji, pragniemy nadmienić, iż PSG przeprowadziło wiele analiz badawczych oraz dwie kampanie promocyjne 2016/2017 w Internecie. Ta pionierska inicjatywa w branży budowalnej stanowiła kampanię edukacyjną naszego sektora promującą Systemy Suchej Zabudowy (www.suchazabudowa.pl).

 

Szczegóły wydarzenia

Data wydarzenia 2019-10-29 11:00
Data zakończenia 2019-10-29 14:00
Całkowita liczba miejsc 50
Zarejestrowanych 6
Liczba wolnych miejsc 44
Koniec przyjmowania zapisów 2019-10-23 14:00
Lokalizacja Radom